Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta selvityspyyntökirjeestä (Abdigadir Khalif Odowa)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 9.9.2021 laatinut selvityspyyntökirjeen Abdigadir Khalif Odowalle. Kirjettä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Selvityspyyntökirje on nähtävänä 15.11.2021 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Helsingin toimipaikassa, Kumpulantie 9, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon kirjeestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 6.10.2021.

Lisätietoja antaa asiantuntija Heidi Löfberg, puh. 029 534 6513.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom