Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta päätöksestä (Nurmijärven Kaivin ja Purku Oy)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 17.9.2021 antanut Nurmijärven Kaivin ja Purku Oy:tä koskevan päätöksen. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on nähtävänä 22.11.2021 saakka Liikenne- ja viestintävirastossa, Kumpulantie 9, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.

Tiedoksianto on julkaistu 13.10.2021.

Lisätietoja antaa asiantuntija Taru Pelkonen, p. 0295 346 516.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom