Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta selvityspyyntökirjeestä (Mohamed Abdiqadar Ahmed)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 24.9.2021 laatinut selvityspyyntökirjeen Mohamed Abdiqadar Ahmedille. Kirjettä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Selvityspyyntökirje on nähtävänä 22.11.2021 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Helsingin toimipaikassa, Kumpulantie 9, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon kirjeestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 14.10.2021.

Lisätietoja antaa asiantuntija Kaisa Koponen, vaihde 029 534 5000

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom