Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta päätöksestä (MJS-Logistics Ky)

Liikenne-ja viestintävirasto on 24.8.2023 tehnyt MJS-Logistics Ky:tä koskevan päätöksen. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on nähtävänä 13.12.2023 saakka Liikenne- ja viestintävirastossa, Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 6.11.2023.

Lisätietoja antaa asiantuntija Taru Pajukanta, puh. 0295 346 516.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom