Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta selvityspyynnöstä (Lapin OmaTaxi Oy)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 29.12.2023 laatinut Lapin OmaTaxi Oy:tä koskevan selvityspyynnön. Asiakirjaa ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asiakirja on nähtävänä 5.4.2024 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Helsingin toimipaikassa, Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon asiakirjasta seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 29.12.2023.

Lisätietoja antaa asiantuntija Päivi Juvonen, puh. 029 534 5000.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom