Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä ilmoitukseen ja pyyntöön matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 25.3.2021 antanut tartuntatautilain (1227/2016) 58 f §:n mukaisen päätöksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi kaikille asianosaisille.

Päätös on nähtävänä 3.5.2021 saakka sähköisesti Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla. Linkki päätökseen on alapuolella. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.

Lisätietoja antaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki, p. 040 836 0397.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom