Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ilmoitukseen liittyen tarpeeseen rajoittaa väliaikaisesti matkustajamääriä henkilöliikenteessä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 25.5.2021 antanut tartuntatautilain (1227/2016) 58 f §:n mukaisen päätöksen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueelle. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi kaikille asianosaisille.

Päätös on nähtävänä 25.6.2021 saakka sähköisesti Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla. Linkki päätökseen on alapuolella. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.

Lisätietoja antaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki, p. 040 836 0397