Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä koskien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tekemää tartuntatautilain 58 f §:n mukaista ilmoitusta ja tarvetta rajoittaa väliaikaisesti matkustajamäärää covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi sairaanhoitopiirin alueella

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 26.1.2022 antanut päätöksen koskien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tekemää tartuntatautilain (1227/2016) 58 f §:n mukaista ilmoitusta ja tarvetta rajoittaa väliaikaisesti matkustajamäärää covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi sairaanhoitopiirin alueella. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi kaikille asianosaisille.

Päätös on nähtävänä 15.3.2022 saakka sähköisesti Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla. Linkki päätökseen on alapuolella. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.

Lisätietoja antaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki, p. 040 836 0397

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)