Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä myöntää lupa ilmailuun kieltoalueella EFP50 Kruununhaka (Augmented Events Oy)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 22.4.2022 myöntänyt Augmented Events Oy:lle luvan ilmailuun kieltoalueella EFP50 Kruununhaka ajalle 25.4.-25.6.2022.

Päätös on nähtävänä 25.6.2022 saakka sähköisesti Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla. Linkki päätökseen on alapuolella. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.