Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä myöntää lupa ilmailuun kieltoalueella EFP50 - Kruununhaka (Yle)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 22.4.2022 myöntänyt Yleisradiolle luvan ilmailuun kieltoalueella EFP50 - KRUUNUNHAKA ajalle 22.4.-31.12.2022.

Päätös on nähtävänä 31.12.2022 saakka sähköisesti Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla. Linkki päätökseen on alapuolella. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.

Lisätiedot

ylitarkastaja Markku Oksanen, markku.oksanen@traficom.fi, puh. 029 534 7073