Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajamisen hinta

Paljonko täyssähköautolla ajaminen maksaa kuukaudessa? Onko dieselautolla ajaminen halvinta paljon ajavalle? Millä käyttövoimalla ajaminen on halvinta?

Uuden täyssähköauton hankinnassa valtion tukea hyödyntävä ajaa edullisesti. VTT arvioi, että hankintatuella hankitulla täyssähköllä ajaminen 30 000 kilometrin vuosisuoritteella maksaa 0,21 euroa kilometriltä, kun vastaavalla bensiiniautolla se maksaa 0,22 euroa kilometri. VERNEn vertailussa vastaavat hinnat ovat sähköllä ajettaessa 0,23 e/km ja bensiinillä 0,31 e/km. Verotus tasaa ajamisen hintaa eri käyttövoiminen välillä. Täyssähköautosta maksetaan vähiten veroja kaikissa vertailuryhmissä. Trafi tilasi ajamisen hintavertailut sekä VTT:tä että VERNEltä.

Ympäristöystävällisempi valinta ei tule laskennallisesti kalliimmaksi

Sekä VTT:n että VERNEn tekemässä vertailussa eri käyttövoimia hyödyntävien ajamisen hintaerot olivat pieniä. VERNEn viiden vuoden vertailussa esimerkiksi ympäristöystävällisen biokaasun ja fossiilisen maakaasun hintaero on noin 0,01 euroa kilometrillä eli alle 170 euroa vuodessa, jos ajetaan 15 000 kilometriä vuodessa. Jos vuodessa ajetaan 30 000 kilometrin, maakaasun ja biokaasun hintaero on kymmenen vuoden vertailussa vajaat 350 euroa vuodessa. Vertaillut autot olivat uusia saman mallin eri versioita.

Huomionarvoista on, että uuden täyssähköauton hankinnassa valtion tukea hyödyntävä ajaa edullisesti. VTT:n arviossa hankintatuella hankitulla täyssähköllä ajaminen 30 000 kilometrin vuosisuoritteella seuraavan viiden vuoden aikana maksaa 0,21 euroa kilometriltä, kun vastaavalla bensiiniautolla se maksaa 0,22 euroa kilometri. VERNEn vertailussa vastaavat hinnat ovat tuetulla sähköautolla ajettaessa 0,23 e/km ja bensiinillä 0,31 e/km.

Koska hintaerot eri käyttövoiminen välillä ovat lopulta pieniä, ympäristöarvoja painottava autoilija joutuu hintaerojen sijasta pohtimaan pikemminkin sitä, kuinka paljon on valmis suunnittelemaan automatkojaan. Toistaiseksi sähköautoilija tai biokaasua käyttävä autoilija joutuu suunnittelemaan reittinsä jakelu- ja latausinfran mukaan ja täyssähköautolla ajava myös akun toimintasäteen ehdoilla. Toisaalta sähköautojen latausinfra laajenee hyvää vauhtia. Lisäksi sähkökäyttöistä ajoneuvoa voi useimmiten ladata myös kotona joka ei muita käyttövoimia hyödyntäviltä onnistu.

Autoilun kustannuslaskelmat kahdelta tutkimuslaitokselta

Trafi pyysi VTT:ltä (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) ja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskukselta (VERNE) vertailevat laskelmat, paljonko ajaminen eri käyttövoimia hyödyntävillä uusilla henkilöautoilla maksaa. Tutkimuslaitokset valitsivat itsenäisesti laskelmissa käytetyt automallit ja lähtötiedot. Laskelmien tarkoitus on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka monenlaiset tekijät vaikuttavat ajamisen hintaan tulevaisuudessa. Trafi haluaa tarjota mahdollisimman monipuolisen näkemyksen ajamisen hinnan muutosta koskevista arvioista eri käyttövoimilla. Tietoa voivat hyödyntää etenkin uuden henkilöauton ostoa harkitsevat.

Vertailu tehtiin seuraavan viiden ja kymmenen vuoden ajalle. Vertailtavat autot olivat uusia markkinoilla olevia, saman automallin eri versioita. Ajamisen hintaa tarkasteltiin 15 000 ja 30 000 kilometrin vuosisuoritteella. Vertailut on tehty alkuvuoden 2018 hintatiedoilla.

Arvioihin sisältyy paljon epävarmuuksia ja niitä voi pitää suuntaa-antavina. Keskeistä ajamisen hinnan muuttumiselle tulevina vuosina on se, miten eri käyttövoimilla toimivien autojen jälleenmyyntiarvon ennustetaan muuttuvan. Tämä taas riippuu monista tekijöistä, kuten sähköautojen tarjonnassa ja hankintahinnassa tapahtuvista muutoksista ja akkujen kehittymisestä, kestävästi tuotetuttujen uusiutuvien polttoaineiden hintamuutoksista tai tarpeesta rajoittaa haitallisia lähipäästöjä tuottavien autojen pääsyä esimerkiksi keskusta-alueille.