Tutkittua ja kysyttyä vaihtoehtoisista käyttövoimista

Liikenne aiheuttaa noin viidesosan maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu tieliikenteestä.

Päästöjä voidaan vähentää lisäämällä joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä. Päästöjä voidaan vähentää myös lisäämällä ajoneuvojen energiatehokkuutta ja esimerkiksi alentamalla ajosuoritetta. Tärkeää on myös uudistaa autokantaamme siten, että entistä useampi auto käyttäisi käyttövoimanaan fossiilisten polttoaineiden sijaan sähköä, vetyä, biokaasua tai etanolia.