Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa

Yli 24-metrisen huvialuksen kuljettajalla on oltava kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla voi lisäksi osoittaa veneilyosaamisensa useissa maissa esimerkiksi venettä vuokratessa. Selvitä aina etukäteen hyvissä ajoin matkustuskohteen ja veneitä vuokraavan tahon vaatimukset.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Traficom myöntää kansainvälisiä huviveneenkuljettajankirjoja muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan.

Veneilyjärjestöjen tarjoaman koulutuksen lisäksi teoriaosaamisen voi osoittaa esimerkiksi erikseen määritellyillä tutkinnoilla. Traficom tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa teoriatentin.

Edellytykset kansainvälisen huviveneen kuljettajankirjan saamiselle

  • vähintään 18 vuoden ikä
  • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
  • riittävä veneilyn teoriaosaaminen (YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman 40 mukaisesti)
  • riittävät käytännön taidot huviveneen tai -aluksen operointiin (huomioitava onko kyseessä purje- vai moottorivene)
  • passivalokuva

Hae kansainvälistä huviveneen kuljettajakirjaa 

Traficomin hyväksymän veneilyjärjestön koulutustodistukseen voidaan liittää myös järjestön antama vahvistus siitä, että täytät vaatimukset käytännön taidoista.

Jos haluat pätevyyskirjaan myös sisävesikelpoisuuden eli merkinnän "I", sinun on erikseen todistettava, että sinulla on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (CEVNI-säännöt).

Ennen 1.1.2004 myönnetyt kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjat pysyvät edelleen voimassa, mutta niiden kelpoisuutta ulkomailla ei voida taata. Vanhat kirjat vaihdetaan uusiin ilman lisätutkintoja.

Kun haluat uusia kirjasi

Kun haluat uusia kansainvälisen huviveneneenkuljettajankirjasi, hakemuksesta on ilmettävä edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen sekä toimitettava seuraavat tiedot ja liitteet:

  • yhteystietosi
  • kopio vanhasta kirjasta
  • passikuva (1 kpl)
  • todistus terveydentilastasi (kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokorttiin vaadittavasta lääkärintodistuksesta).

On suositeltavaa, että päivität myös ensiaputaitosi.

1.1.2004 jälkeen myönnetty kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on voimassa siihen asti kunnes täytät 70 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 1.7.2013 jälkeen myönnetty kirja on voimassa toistaiseksi.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja myönnetään vain 18 vuotta täyttäneelle, ja sen hinta on 150 euroa. Uusiminen tai täydennys maksaa 60 euroa.

Huomioithan, että jos pätevyyden myöntämisen ehdot eivät täyty, sinulle tehdään kielteinen päätös. Kielteinen päätös maksaa saman verran kuin myönteinen päätös.

 

Yhteystiedot

Hakemus toimitetaan Traficomiin:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM

Tiedustelut sähköpostiin: veneilypatevyydet (at) traficom.fi