Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten lentokelpoisuustarkastukset

Lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon edellytyksenä on, että sen liitteenä on voimassa oleva todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (Airworthiness Review Ceritificate, ARC). Lentokelpoisuustarkastuksen voi tehdä siihen hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio (EASA Osa M Subpart I hyväksytty organisaatio, ks. Organisaatiot) tai yksityiskäytössä olevalle ilma-alukselle myös toimivaltainen viranomainen.

ARC annetaan hyväksytysti suoritetun lentokelpoisuustarkastuksen perusteella vuodeksi kerrallaan.
ARC:n voi kirjoittaa tarkastuksen tehnyt jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, tai viranomainen. Jos lentokelpoisuustarkastuksen on tehnyt valtuutettu lentokelpoisuustarkastaja (ei organisaatio), tulee ARC:a hakea viranomaiselta tarkastajan antaman suositusraportin perusteella.

Ilma-alus voidaan esittää etuajassa lentokelpoisuuden tarkastukseen edellisen tarkastuksen voimassaolon 90 viimeisen päivän aikana ilman, että se aikaistaisi uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolojakson päättymispäivämäärää. Muussa tapauksessa uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä määräytyy todistuksen kirjoittamispäivän mukaan.

Tällä hakemuksella voit tilata lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen viranomaiselta EASA:n sääntelyn alaiselle ilma-alukselle valtuutetun lentokelpoisuustarkastajan tekemän suositusraportin perusteella.

Tällä lomakkeella lentokelpoisuuden tarkastaja voi ilmoittaa sähköisesti tarkastuksesta ja lentokelpoisuuden jatkosta.

Tällä hakemuksella voit tilata viranomaisen suorittaman lentokelpoisuustarkastuksen.