Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten lentokelpoisuustarkastukset

Lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon edellytyksenä on, että sen liitteenä on voimassa oleva todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (Airworthiness Review Ceritificate, ARC). Lentokelpoisuustarkastuksen voi tehdä siihen hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio (EASA Osa M Subpart I hyväksytty organisaatio, ks. Organisaatiot) tai yksityiskäytössä olevalle kansalliselle ilma-alukselle hakemuksesta myös toimivaltainen viranomainen valtuutetun lentokelpoisuustarkastajan antaman suositusraportin perusteella.

Ilma-alus voidaan esittää etuajassa lentokelpoisuuden tarkastukseen edellisen tarkastuksen voimassaolon 90 viimeisen päivän aikana ilman, että se aikaistaisi uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolojakson päättymispäivämäärää. Muussa tapauksessa uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä määräytyy todistuksen kirjoittamispäivän mukaan.

Tällä lomakkeella lentokelpoisuuden tarkastaja voi ilmoittaa sähköisesti tarkastuksesta ja lentokelpoisuuden jatkosta.

Tällä lomakkeella Part ML valtuutettu lentokelpoisuustarkastaja voi antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen Part ML mukaiselle ilma-alukselle.

Tällä hakemuksella voit tilata lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen viranomaiselta kansallisen sääntelyn alaiselle ilma-alukselle valtuutetun lentokelpoisuustarkastajan tekemän suositusraportin perusteella ja EASA:n Part-M ilma-alukselle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tekemän suositusraportin perusteella. Huom! EASA:n Part-ML ilma-aluksille mahdollisuus hakea lentokelpoisuuden tarkastustodistusta suositusraportin perusteella on päättynyt 24.3.2020 Part-ML:n soveltamisen alkamisen myötä.

Tällä hakemuksella voit tilata viranomaisen suorittaman lentokelpoisuustarkastuksen.