Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten maahantuonti ja hyväksynnät

Tyyppihyväksyttyjen yleisilmailulentokoneiden ja helikoptereiden tuontiin liittyviä ohjeistuksia tarkastellaan tämä sivun osissa 1 ja 2. Osassa 3 esitellään kansallisten, asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen I mukaisten ilma-alusten (muun muassa harrasteilma-alukset, ultrakevyet lentokoneet ym.) sekä valtion ilma-alusten tuontiin liittyviä ohjeistuksia. Ohjeissa on otettu huomioon vuonna 2003 toimintansa aloittaneen Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn toimeenpanemat muutokset.

Ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen on oltava rekisteröintivaltion viranomaisen myöntämä. Toisesta EU -jäsenvaltiosta käytettynä tuodun EASA:n sääntelyn alaisen ilma-aluksen todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (ARC) säilyy voimassa sen viimeiseen voimassaolopäivään saakka unionin sisällä rekisteröintivaltion vaihtumisesta huolimatta, mutta edellisen rekisteröintivaltion myöntämän lentokelpoisuustodistuksen voimassaolo lakkaa sillä hetkellä, kun kone on poistettu ko. valtion rekisteristä. Uutta lentokelpoisuustotodistusta tulee hakea uuden rekisteröintivaltion viranomaiselta ARC:n ollessa vielä voimassa.