Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Muuntotuki

Kun muutat bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton toimimaan kaasulla tai etanolilla 1.1.2018-30.11.2021 välisenä aikana, voit saada muutoksen kattamiseksi Traficomilta rahallista tukea. Muuntotukea voi saada vuosina 2018 - 2021.

Muunnettu auto esitetään muutoskatsastukseen, minkä jälkeen voit hakea muuntotukea Traficomilta.

Muuntotuki on 

 • 1000 €, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi
 • 200 €, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi.

Muuntotuki voidaan maksaa vain kerran samasta autosta ja samalle henkilölle enintään kerran kalenterivuodessa.

Teknisissä asioissa saat neuvoa katsastustoimipaikoilta.

Muuntotuen edellytykset:

 • Hakijan on oltava omistaja tai haltija
 • Muutettava auto on henkilöauto
 • Kaasu-tai etanolikonversio on tehty Traficomin määräyksen  mukaisesti ja muutoskatsastettu 1.1.2018 jälkeen.
 • Auton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu tai ajoneuvon rekisteritietoihin tehdään merkintä sen soveltuvuudesta korkeaseosetanolille.
 • Valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Päästövaatimusten osoittaminen katsastuksessa

Auton tulee täyttää myös konversion jälkeen käyttöönottoajankohdan päästövaatimukset (määräaikaiskatsastuksessa suoritettava mittaus).

Päästövaatimusten osoittaminen muutoskatsastuksessa 28.2.2021 asti

Päästövaatimusten todentamisesta määrätään Traficom määräyksellä Autojen ja niiden perävaunujen muuttamisesta annetun määräyksen 2 kohdan muuttamisesta annettu määräys (Ulkoinen linkki) (TRAFI/162823/03.04.03.00/2018 (Ulkoinen linkki))

 • Muutettaessa ajoneuvon moottoria siten, että käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu, päästövaatimusten katsotaan täyttyvän, jos käytettävä muutossarja on tarkoitettu kyseisessä ajoneuvossa käytettäväksi ja vastaa E-säännön 115 vaatimuksia.
 • Ennen 1.1.2007 käyttöönotettujen etanolimuutosten päästövaatimusten täyttymisestä riittää katsastajan päästömittauksella suorittama tarkastus
 • 1.1.2007 alkaen käyttöönotettujen etanolimuutosten kohdalla päästövaatimusten täyttymisestä tulee olla hyväksytyn asiantuntijan (Ulkoinen linkki) tai tutkimuslaitoksen (Ulkoinen linkki)todistus. 

Päästövaatimusten osoittaminen muutoskatsastuksessa 1.3.2021 alkaen

1.3.2021 voimaantulevan, Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamista koskevan määräyksen (TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 (Ulkoinen linkki)) mukaan päästövaatimusten täyttymisen osoittamisesta määrätään seuraavasti:

 • Muutettaessa käyttövoimaksi neste- tai maakaasu, päästövaatimusten katsotaan täyttyvän, jos muutossarja on tarkoitettu kyseisessä ajoneuvossa käytettäväksi ja vastaa E-säännön 115 vaatimuksia. Auton tulee lisäksi täyttää muutoskatsastuksen yhteydessä tehtävässä pakokaasumittauksessa käytönaikaiset pakokaasupäästövaatimukset. 
 • Ennen 1.9.2009 käyttöönotettujen ajoneuvojen etanolimuutosten päästövaatimusten täyttymisestä riittää katsastajan päästömittauksella suorittama tarkastus 
 • 1.9.2009 alkaen käyttöönotettujen ajoneuvojen etanolimuutosten kohdalla päästövaatimusten täyttymisestä tulee olla hyväksytyn asiantuntijan (Ulkoinen linkki) tai nimetyn tutkimuslaitoksen (Ulkoinen linkki) todistus.

Hakemuksen perusteella sinulle lähetetään päätös muuntotuen saamisesta ja tuki maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille kuukauden kuluessa päätöksen teosta.

Hakemus muuntotuesta D612(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen