Rautateillä liikkuvan kaluston rekisteröintihakemus

Kun kalustoyksikölle on myönnetty käyttöönottolupa, voidaan kalustoyksikölle hakea rekisteröintiä. Rekisteröintiä haetaan vakiomuotoisella rekisteröintilomakkeella.

Rekisteröintiä haettaessa, tulee olla tarpeellinen selvitys kaluston omistusoikeudesta. Jos rekisteröintiä hakee kalustoyksikön haltija, tulee mukaan liittää omistajan myöntämä valtakirja tai muu selvitys oikeudesta hakea rekisteröintiä.

Rekisteröintihakemus toimitetaan Traficomin kirjaamoon (kirjaamo@traficom.fi).