Rautateillä liikkuvan kaluston rekisteröintivaraus

Rekisteröintivarausta haetaan ennen kalustoyksikön rekisteröimistä vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksesta tulee ilmetä kalustoyksikön tuleva käyttötarkoitus, omistajan, haltijan ja kunnossapidosta vastaavan yksikön nimi- ja yhteystiedot sekä y-tunnus ja mahdollinen VKM-tunnus. Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa yleispiirustus kalustosta ja kalustoyksikön tekniset tiedot. Vetureiden teknisistä tiedoista tulee ilmetä mahdollinen radio-ohjausvarustus sekä vetureiden ja omalla konevoimalla liikkuvien työkoneiden suurin sallittu nopeus ja automaattisen kulunvalvontalaitteen (JKV) olemassa olo. Huomioithan, että päätös rekisteröintivarauksesta ei ole vielä rekisteröintipäätös.

Rekisteröintivaraus toimitetaan Traficomin kirjaamoon (kirjaamo@traficom.fi).