Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita katuverkolla. Vuoden 2020 investointiohjelman valtionavustushaku on avattu. Hakemukset tulee jättää 30.9.2020 mennessä. Valtionavustusta jaetaan 31 500 000 euroa.

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Vuonna 2019 investointiohjelman määräraha oli yhteensä 3 500 000 euroa, jolla rahoitettiin yhteensä 12 kuntien ja kaupunkien hanketta. 

Vuonna 2020 investointiohjelman kautta jaetaan kunnille valtionavustusta yhteensä 31 500 000 euroa, josta vähintään 4 500 000 euroa on osoitettu MAL-sopimuksissa isojen kaupunkiseutujen kunnille (Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudut). Määräraha sisältää valtion lisätalousarvion mukaisen 18 000 000 euron lisäyksen kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusten maksamiseen kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat ja kaupungit. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan tai kaupungin yhteisiin hankkeisiin.

Investointiohjelman 2018 ja 2019 hankkeiden väli- ja loppuraportointiohjeet löytyvät täältä (Ulkoinen linkki)

Vuonna 2019 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta avustetut hankkeet

Vuonna 2018 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta avustetut hankkeet

Yhteystiedot

Virpi Ansio

Kestävän liikkumisen asiantuntija

etunimi.sukunimi (at) traficom.fi

puh. 029 534 6826

Kysymykset ja yhteydenotot valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään osoitteeseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi.