Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

EASA-asetuksen liite I -ilma-alusten lentokelpoisuustarkastukset

1.5.2012 jälkeen kansallisille (liite I) ilma-aluksille on tehtävä lentokelpoisuustarkastus uuden ilmailumääräyksen AIR M16-1 mukaisesti

Tarkemmat määräykset lentokelpoisuustarkastuksista sisältyvät uuteen ilmailumääräykseen AIR (Ulkoinen linkki)M16-1. Ultrakeveiden ja harrasterakenteisten ilma-alusten ja autogirojen sekä muiden kansallisten ilma-alusten (liite I) lentokelpoisuuden tarkastustodistusta tai väliaikaista lupaa ilmailuun jatketaan lentokelpoisuustarkastuksen perusteella pääpiirteittäin seuraavasti:

Ensimmäinen ja muut lentokelpoisuustarkastukset

Traficom tekee liite I -ilma-alusten lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia tai väliaikaisia lupia ilmailuun, kun kyseessä on

  • maahantuotavan tai rakennetun ilma-aluksen ensimmäinen lentokelpoisuustarkastus
  • ilma-alukselle tehty suuri muutostyö
  • ilma-alukselle tehty suuri vauriokorjaus
  • ilma-alukselle tehty perushuolto tai -korjaus.

Lentokelpoisuustarkastuksen tilaukset tehdään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Määräaikaiset lentokelpoisuustarkastukset

1) Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voi antaa G+I-organisaatio, jolla on oikeus tehdä lentokelpoisuustarkastuksia liite I -ilma-aluksille. Näitä organisaatioita ovat tällä hetkellä:

  • Konekorhonen Oy, PL 11, 41161 Tikkakoski, puh. 020 7590 600, sähköposti: tikkakoski(at)konekorhonen.com
  • GI-Palvelut, Kaijanpalo 4B, 96910 Rovaniemi, puh. 0400 468 466, sähköposti: gipalvelut(at)gmail.com

2) Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen tai jatkaa väliaikaista lupaa ilmailuun, kun se on saanut suositusraportin valtuutetulta lentokelpoisuustarkastajalta ilma-aluksen määräaikaisesta lentokelpoisuustarkastuksesta.

Lisätietoja

jukka.parviainen(at)traficom.fi
hannu.martikainen(at)traficom.fi