Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lentokelpoisuuden organisaatiot

Lentokelpoisuuden organisaatioiden toiminta on luvanvaraista. Toimivaltainen viranomainen varmistaa toiminnan vaatimusten täyttymisen, minkä jälkeen organisaatio voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa.

Lentokelpoisuuden organisaatioita ovat:

  • Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiot
  • Huolto-organisaatiot
  • Yhdistetyt lentokelpoisuusorganisaatiot
  • Suunnitteluorganisaatiot
  • Valmistusorganisaatiot
  • Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiot

Hyväksytyllä organisaatiolla tulee olla toimintaansa soveltuvat vastuuhenkilöt, käsikirjat ja menetelmät, henkilöstö, toimitilat, välineet ja muut resurssit.

Voimassaolevat Suomen ilmailuviranomaisen myöntämät lentokelpoisuuden organisaatioluvat voit tarkistaa täältä .

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiot

Ilma-aluksen omistaja on vastuussa ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta. Omistaja voi sopimuksella siirtää tämän vastuun hyväksytylle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle (entinen Part M Subpart G, nykyinen Part CAMO -organisaatio). Kaupallisen liikenteen lentotoimintaluvan alaisessa toiminnassa lentokelpoisuudesta tulee aina vastata hyväksytty Part CAMO -organisaatio.

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi saada myös oikeuden suorittaa lentokelpoisuustarkastuksia (=katsastuksia) ilma-aluksille.


Traficom myöntää suomalaisten CAMO -organisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa.

Huolto-organisaatiot

Huolto-organisaation vastuulla on suorittaa siltä tilattu huolto hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaisesti. Huolto-organisaatioita on kahdenlaisia:

  • Part 145 huolto-organisaatio
  • Part M Subpart F huolto-organisaatio tai Part CAO yhdistetty lentokelpoisuusorganisaatio

Ilma-alukset, joita käytetään kaupallisessa ilmakuljetuksessa, eli matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseen korvausta vastaan, tulee huoltaa Part 145 huolto-organisaatiossa. Muussa kaupallisessa toiminnassa ilma-alukset tulee huoltaa Part 145 tai Part M Subpart F huolto-organisaatiossa. Jälkimmäiset muuttuu Part CAO yhdistetyiksi lentokelpoisuusorganisaatioiksi 20.8.2021 mennessä. Myös ei-kaupallisessa toiminnassa olevat ilma-alukset voidaan huoltaa hyväksytyssä huolto-organisaatiossa.
Traficom myöntää huolto-organisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa. Huolto-organisaatiolla on oikeus huoltaa hyväksyttyjen, suunnittelun hyväksynnän haltijan julkaisemien huolto-ohjeiden mukaisesti.

Suunnitteluorganisaatiot

Jotta ilma-alus tai sen osa voi saada tyyppihyväksynnän, tulee sen olla suunniteltu ja valmistettu hyväksyttyjen organisaatioiden toimesta.

Ilma-aluksen tai sen osan suunnittelusta vastaa tyyppihyväksynnän haltijan suunnitteluorganisaatio (DOA) ja mahdollisten muutosten ja korjausten osalta niiden suunnittelun hyväksynyt suunnitteluorganisaatio.
Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA myöntää suunnitteluorganisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa. Suunnittelun hyväksynnän haltijalla on oikeus ja velvollisuus tuottaa mm. tarvittavat huolto- ja valmistusohjeet, sekä pitää niitä ajan tasalla niin kauan, kuin tuote on käytössä.

Valmistusorganisaatiot

Tyyppihyväksytty ilma-alus tai sen osa tulee olla valmistettu siihen hyväksytyn valmistusorganisaation (POA) toimesta. Valmistusorganisaation tulee noudattaa valmistuksessa hyväksyttyjä valmistusohjeita.
Traficom myöntää suomalaisten valmistusorganisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa.

Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiot

Ilma-aluksen huoltohenkilöstöltä vaaditaan pätevyyttä ja asianmukaista koulutusta. Hyväksytty Part 147 koulutusorganisaatio voi antaa lupansa mukaista perus- tai tyyppikoulutusta, ja tämän koulutuksen perusteella voidaan hakea huoltohenkilöstön lupakirjaa. Traficom myöntää Part 147 koulutusorganisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa.

Lainsäädännöllinen perusta

Vaatimukset ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan ja huoltotoimintaan on esitetty komission asetuksessa N:o 1321/2014 ja sen liitteissä I (Part M), II (Part 145) ja IV (Part 147).
Vaatimukset ilma-alusten suunnitteluun ja valmistukseen on esitetty komission asetuksessa N:o 748/2012 ja sen liitteessä I (Part 21).

Yhteisen eurooppalaisen säännöstön ansiosta minkä tahansa jäsenvaltion myöntämät toimiluvat tunnustetaan sellaisinaan muissakin jäsenvaltioissa, mikä mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden unionin sisällä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EU:n sääntelyn alaisia ilma-aluksia, niiden osia ja lentokelpoisuuteen liittyviä palveluita voi käyttää vapaasti unionin sisällä ilman erillistä kansallista validointia.