Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tekninen kirjanpito

Suomalaisilla moottorilentokoneilla ja helikoptereilla, joilla ei ole muuta ilmailuviranomaisen hyväksymää teknistä kirjanpitojärjestelmää, tulee olla ilma-aluksen tekninen kirjanpito. Ilma-aluksen tekninen kirjanpito avataan ennen ilma-aluksen käyttöönottoa. Kirjanpito esitetään katsastuksen yhteydessä katsastajalle.

Ilma-aluksen teknisen kirjanpidon täyttö- ja käyttöohjeet löytyvät kirjanpidon ensimmäiseltä sivulta sekä ilmailumääräyksestä AIR M1-9 ja ilmailutiedotuksessa AIR T1-2.

Vanhat teknilliset päiväkirjat tulee säilyttää niin kauan kuin ilma-alus on käytössä ja kaksi vuotta käytöstä poistamisen jälkeen. Mikäli ilma-aluksen tekninen kirjanpito on matkapäiväkirjoissa, koskee säilytysvaatimus niitäkin. Erillisen teknillisen kirjanpidon pitäminen onkin suositeltavaa myös niille ilma-aluksille, joille sallitaan teknisen kirjanpidon yhdistäminen matkapäiväkirjaan.

Teknisen kirjanpidon tarkoitus

Ilma-aluksen tekninen kirjanpito on tehty ilma-aluksen tärkeimpien teknisten tapahtumien kirjaamista varten. Kirjanpidon on oltava jokaisen huollon, korjauksen tai muun kirjausta edellyttävän teknisen tapahtuman aikana kyseisen toimenpiteen tekijällä.

Teknisen kirjanpidon avaus

Avauksen tekee ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta vastuussa oleva organisaatio, henkilö tai huolto-organisaatio. Avauksessa kootaan ilma-alukselle, moottorille tai potkurille luetteloon sen tärkeimmät tapahtumat valmistumisesta tai peruskorjauksesta alkaen.

Kirjanpitoon merkittäviä tapahtumia ovat esim. perushuollot ja -korjaukset, vauriokorjaukset, kaikki muutostyöt sekä lentokelpoisuusmääräykset (AD) ja tyyppihyväksynnän haltijan huoltotiedotteet (SB).

Sivun käyttämätön tila yliviivataan. Avaus varmennetaan avaajan nimikirjoituksella sivun alalaitaan.

Teknisen kirjanpidon täyttö

Merkinnät tehdään joko musteella tai kuulakärkikynällä, eikä tehtyjä merkintöjä saa poistaa. Virheellinen merkintä yliviivataan ja korjaus tehdään seuraavalle riville. Lehtiä ei saa poistaa.

Kirjaan merkitään AD:t, SB:t sekä muutostyöt. Lisäksi merkitään kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet eli huollot, korjaukset, asennukset ja irrotukset, varastoinnit suojarasvattuna sekä väli- ja peruskorjaukset. Vanhoja määräaikaishuoltokortteja ei enää tarvita.

Teknisen kirjanpidon säilyttäminen

Tekninen kirjanpito on säilytettävä niin kauan kuin ilma-alus on käytössä ja kaksi vuotta ilma-aluksen lopullisen käytöstä poistamisen jälkeen (=kun on varmaa, että ilma-alusta ei tulla enää koskaan kunnostamaan lentokelpoiseksi).