Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Verkottuneen ja automatisoituneen liikenteen selvitykset ja niiden tärkeimmät tulokset

Tulevaisuuden liikenne on verkottunutta. Tämä edistää liikenteen automatisoitumista. Automatisaatiota tulee olemaan niin maalla, merellä, raiteilla kuin ilmassakin.

Esiselvitys tieliikenteen automaattisten ajoneuvojen ja liikennepalvelujen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta (Ulkoinen linkki)

Automaattiauto Suomessa ajaa tiellä
2019 - Liikenteen digitalisaatio ja automatisaatio luovat uusia mahdollisuuksia käyttäjälähtöisten ja kaikille soveltuvien liikennepalvelujen kehittämiselle. Digitalisaation ja automatisaation kehityksestä seuraa kuitenkin myös isoja haasteita, kun henkilökohtaista palvelua vähennetään kulkuvälineistä, asemilta, palvelupisteiltä ja puhelinpalveluista ja liikkumispalvelujen informaatio ja hankinta siirtyy enenevässä määrin verkkoon. Tässä esiselvityksessä on kartoitettu ja jäsennetty automaattisiin ajoneuvoihin ja liikennepalveluihin liittyviä esteettömyyskysymyksiä eri matkustajaryhmien kannalta, kuvattu esteettömistä liikennepalveluista hyötyviä käyttäjäryhmiä ja heidän erityistarpeitaan sekä tarkasteltu erilaisia liikennekonsepteja, joissa automaattiajoneuvoja ollaan todennäköisesti ensi vaiheessa hyödyntämässä.

Automaattiajoneuvojen vaikutukset tienpitäjien ja viranomaisten rooliin, toimintaan ja kustannuksiin Suomessa (Ulkoinen linkki)

Automaattiauto Suomessa ajaa tiellä
2019 - Raportti kuvaa automaattiajamiseen liittyvät säädöspuitteet ja viranomaisstrategiat eri puolilla maailmaa ja etenkin Euroopassa. Tutkimus arvioi tarkasteltujen sovellusten osuudet uusista autoista, koko autokannasta sekä ajetuista liikennesuoritteista Suomessa vuoteen 2040. Tutkimus tuotti ehdotuksen automaattiajamisen suunniteltujen toimintaympäristöjen (Operational Design Domain, ODD) ominaisuuksien luokitukseksi ja sovelsi sitä valittuihin sovelluksiin.

Kuinka turvallisia automaattisten autojen on oltava? (Ulkoinen linkki)

autojonot takaapäin
2019 - Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää autoilijoiden ja asiantuntijoiden, esimerkiksi viranomaisten, suhtautumista automaattisten autojen käyttöönottoon Suomessa. Pääkysymyksenä oli, kuinka turvallista automatisoituneen tieliikenteen olisi vastaajaryhmien mielestä oltava nykytilanteeseen verrattuna, jotta se olisi hyväksyttävissä.

Automaattiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin (Ulkoinen linkki)

Automaattiauto Suomessa ajaa tiellä
2018 - Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten robottiautot vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja miten valmiita ihmiset ovat ottamaan käyttöön automaattiautoja. Tutkimus koostui kirjallisuusselvityksestä, laajasta postikyselytutkimuksesta ja asiantuntijatyöpajasta, joiden avulla tutkimuskysymyksiin vastattiin.

Meriliikenteen automaation kehitys - Merenkulun automaation ja digitalisaation tutkimusohjelma (Ulkoinen linkki)

N2000 laiva 2
2019 - Suomen kansallisten tavoitteiden mukaisesti Traficom pyrkii omalta osaltaan edistämään merenkulun digitalisaatiota ja automaatiota, ja ohjata niiden kehitystä maamme kannalta suotuisaan suuntaan. Jotta Traficom pystyy ajamaan Suomen etuja parhaalla mahdollisella tavalla, työn tueksi tarvitaan sekä tutkimustietoa että tietoa sidosryhmien tarpeista ja näkemyksistä. Tämän tiedon saamiseksi Traficom käynnisti vuonna 2018 merenkulun automaation ja digitalisaation tutkimusohjelman, jonka tuloksia käsitellään tässä raportissa.