Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Näytön vastaanottajahyväksynnän hakeminen

Lupakirjaan ja lisätodistukseen tähtääviä tai lisätodistusta laajentavia näyttöjä voi vastaanottaa ainoastaan tehtävään hyväksytty näytön vastaanottaja. Suomessa kuljettajien näyttöjen vastaanottajat hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Hyväksynnän saamiseksi näytön vastaanottajan on toimitettava kirjallinen hakemus Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon. Hakemuksessa voidaan käyttää lomaketta RU5611 (Ulkoinen linkki).

Saadakseen Liikenne- ja viestintävirasto hyväksynnän, näytön vastaanottajan tulee täyttää määräyksessä ”Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä (Ulkoinen linkki)” asetetut vaatimukset.

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy hakemuksesta näytön vastaanottajan enintään viideksi vuodeksi. Jos vastaanotettavien näyttöjen laajuus muuttuu oleellisesti sen jälkeen, kun hyväksyntä on annettu, on näytön vastaanottajan haettava uutta hyväksyntää.

Luettelo hyväksytyistä näytön vastaanottajista ja heidän hyväksynnän laajuudesta  (Ulkoinen linkki).