Osaamisen varmistaminen

Lupakirjaan tai lisätodistukseen liittyviä näyttöjä voi ottaa vastaan ainoastaan Traficomin tehtävän hyväksymä näytön vastaanottaja. Näytön vastaanottajia koskevat vaatimukset perustuvat lakiin liikenteen palveluista (320/2017) (Ulkoinen linkki) ja tätä tarkentavaan Traficomin määräykseen (pdf) (Ulkoinen linkki).

Kuten koulutuskin kuljettajan osaamisen varmistamiseen tähtäävien näyttöjen vastaanottaminen jakaantuu kolmeen osaan: Lupakirja, lisätodistus (kalusto) ja lisätodistus (rata). Riippuen näytön vastaanottajan hyväksynnän laajuudesta hän voi ottaa vastaan näitä kaikkia osia koskevia näyttöjä tai vain osaa niistä. Näytön vastaanottaja voi myös erikoistua vain tiettyyn osa-alueeseen (esim. ETCS, vaihtotyö, viestintä jne). Traficom ylläpitää luetteloa hyväksymistään näytön vastaanottajista  (Ulkoinen linkki) ja heidän hyväksynnän laajuudesta.

Näyttöjä koskevat vaatimukset perustuvat veturinkuljettajia säätelevän direktiivin (2007/59/EY) (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) liitteisiin IV, V ja VI. Näytön vastaanottajan vastuulla on, että hänen järjestämät näytöt täyttävät säädöksissä niille asetetut vaatimukset ja näytöillä saavutetaan riittävä varmuus kuljettajan osaamisen tasosta. Rautatieliikenteen harjoittajat voivat sopia tarkemmin näytön vastaanottajien kanssa näytön laadusta ja laajuudesta, siten että kuljettajan osaamisen taso täyttää myös sille rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä asettamat vaatimukset.

Lupakirjaan tai lisätodistukseen tähtäävä tai lisätodistusta laajentava näyttö on aina suoritettava hyväksytyn näytön vastaanottajan toimesta. Lupakirjan tai lisätodistuksen osaamisen ylläpidon varmistaminen ei edellytä hyväksytyn näytön vastaanottajan käyttämistä. Lisätodistuksen osalta rautatieliikenteen harjoittajan on vähintään kolmen vuoden välein tai välittömästi, jos kuljettaja on ollut vuoden poissa tehtävästään, varmistuttava kuljettajiensa osaamisen tasosta. Osaamisen ylläpidon varmistaminen suoritetaan rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvaamalla tavalla.