Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenteen palvelukokonaisuuden tavoitteet

Raideliikenne-palvelukokonaisuuden tavoitteiden avulla Traficom pyrkii osaltaan edistämään raideliikenteen kokonaisturvallisuutta.

Näiden viraston itse asettamien tavoitteiden lisäksi raideliikenteen palvelukokonaisuuden työtä ohjataan mm. ministeriön asettamilla tavoitteilla sekä erilaisilla strategioilla ja periaatepäätöksillä.

Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.

Samalla kun raideliikenteen palvelukokonaisuuden tavoitteiden eri toimenpiteillä pyritään raideliikenteen turvallisuuden parantamiseen, pitää myös toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ja turvallisuuden hallintajärjestelmiä sekä viranomaistoimintaa kehittää jatkuvasti. Kehittämisessä tulee hyödyntää mm. valvontatoimenpiteistä saatavaa tietoa. Yksittäisen valvonnan havaintoja ja toimenpiteitä tulee hyödyntää koko raideliikennejärjestelmän turvallisuuden kehittämisessä. Näin valvontatoimenpiteen vaikuttavuus ei jää kertaluonteiseksi tapahtumaksi, vaan sitä voidaan hyödyntää koko järjestelmän kehittämisessä. 

Vaikka raideliikenteen tavoitteet sisältävät useita irrallisia toimenpiteitä, Traficom huomioi mm. valvontaa tehdessään eri toimenpiteiden vaikutukset toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmiin ja turvallisuuden hallintajärjestelmiin. Järjestelmäpohjaisella työllä varmistetaan paremmin toimijan koko toiminnan toimivuutta ja toiminnan johdonmukaista kehittämistä.

Monivuotisen tavoiteohjelman vuoden 2022 toimenpiteet on koottu aihealueittain. Viraston toimenpiteet ovat pitkälti toimijoiden omia toimenpiteitä täydentäviä. 

Toimintavarmuuden kehittäminen

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen

Yhteentoimivuuden kehittäminen

Raideliikenteen tavoitteisiin liittyviä linkkejä