Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenteen turvallisuusohjelma

Raideliikenteen turvallisuusohjelma on Traficomin ohjelma, jolla virasto pyrkii osaltaan edistämään raideliikenteen kokonaisturvallisuutta.

Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.

Samalla kun raideliikenteen turvallisuusohjelman eri toimenpiteillä  pyritään raideliikenteen turvallisuuden parantamiseen, pitää myös  toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ja turvallisuuden hallintajärjestelmiä sekä viranomaistoimintaa kehittää jatkuvasti. Kehittämisessä tulee hyödyntää mm. valvontatoimenpiteistä saatavaa tietoa. Yksittäisen  valvonnan havaintoja ja toimenpiteitä tulee hyödyntää koko raideliikennejärjestelmän turvallisuuden kehittämisessä. Näin valvontatoimenpiteen vaikuttavuus ei jää  kertaluonteiseksi tapahtumaksi, vaan sitä voidaan hyödyntää koko järjestelmän  kehittämisessä. 

Vaikka raideliikenteen turvallisuusohjelma sisältää useita irrallisia  toimenpiteitä, Traficom huomioi mm. valvontaa  tehdessään eri toimenpiteiden vaikutukset toimijoiden  turvallisuusjohtamisjärjestelmiin ja turvallisuuden hallintajärjestelmiin. Järjestelmäpohjaisella työllä varmistetaan paremmin toimijan koko toiminnan  toimivuutta ja toiminnan johdonmukaista kehittämistä.

Monivuotisen ohjelman vuoden 2021 toimenpiteet on koottu aihealueittain. Viraston toimenpiteet ovat pitkälti toimijoiden omia toimenpiteitä  täydentäviä

Toimintavarmuuden kehittäminen

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen