Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajoneuvoveron rakenne ja määrä

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Suomessa ei ole käytössä aikaperusteisia maksuja (vinjetti), matkaperusteisia maksuja (tietulli) tai päästötarroja.

Ajoneuvovero voi muodostua seuraavasti:

  • perusvero (esim. bensiinikäyttöinen henkilöauto)
  • käyttövoimavero (esim. dieselkäyttöinen kuorma-auto)
  • perusvero + käyttövoimavero (esim. dieselkäyttöinen henkilöauto)​​​

Ajoneuvoveroa on maksettava liikenneasioiden rekisteriin merkitystä henkilö-, paketti-, ja kuorma-autoista eli M- ja N-luokkiin kuuluvista ajoneuvoista.

Henkilöauto

Henkilöauton ajoneuvovero koostuu perusverosta sekä mahdollisesta käyttövoimaverosta.

Perusvero määräytyy ensisijaisesti valmistajan ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen (CO2) mukaisesti. Jos päästötietoa ei löydy rekisteristä, määräytyy perusvero auton kokonaismassan perusteella.  Katsastuksen yhteydessä mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään.  

Jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, perusvero on autoon sovellettavan verotaulukon alin veron määrä.

Muutos sähköautojen perusveroon 1.10.2022

Jos sähköauto (M- ja N-luokan ajoneuvo), jonka käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety on otettu käyttöön ensimmäisen kerran 1.10.2021 tai sen jälkeen, päivää kohden kannettava perusveron määrä on kuitenkin 1.10.2023 alkaen verotaulukon alin veron määrä korotettuna 17,80 sentillä.

Muutokset näkyvät 1.10.2022 jälkeen lähetetyissä vuoden verolipuissa siten, että 1.10.2023 jälkeisten veropäivien osalta erittelyllä näkyy 17,8 sentin korotus per päivä. Täysimääräisesti korotus on siis 64,97 euroa vuodessa.

Henkilöauton käyttöönottovuosi vaikuttaa perusveron määräytymiseen seuraavan jaottelun mukaisesti:

Henkilöauton käyttöönottovuosi vaikuttaa perusveron määräytymiseen seuraavan jaottelun mukaisesti. Veron määräytyminen on kerrottu kuvan alla.

Henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen, käytetään veroperusteena ajoneuvon CO2-päästötietoa.

Henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen 1.1.2001, käytetään veroperusteena ajoneuvon kokonaismassaa.

Henkilöauto, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2002 tai sen jälkeen, käytetään veroperusteena ajoneuvon CO2-päästötietoa.

Henkilöauto, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen 1.1.2002, käytetään veroperusteena ajoneuvon kokonaismassaa.

Lisätietoja päästöperusteista ja verotaulukot (Ulkoinen linkki)

Käyttövoimaveroa maksetaan perusveron lisäksi sellaisista henkilöautoista, joissa käytetään muuta polttoainetta kuin bensiiniä.

Henkilöautojen käyttövoimavero on lähtökohtaisesti 5,5 senttiä päivässä jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta (esim. dieselkäyttöiset autot). Tiettyjen käyttövoimien verotaso voi kuitenkin olla myös tätä pienempi.

Henkilöauton ja paketti-, matkailu- ja huoltoauton käyttövoiman verotasot. Jos henkilöauton käyttövoima on diesel, käyttövoimaveron määrä päivää kohden on 5,5 senttiä jokaiselta (kokonaismassan) alkavalta sadalta kilolta. Jos paketti-, matkailu- ja huoltoauton käyttövoima on diesel, käyttövoimaveron määrä päivää kohden on 0,9 senttiä jokaiselta (kokonaismassan) alkavalta sadalta kilogrammalta.

Verotasot on listattu alla olevassa taulukossa (voimassa 1.1.2013 lähtien):

Diesel5,5
Sähkö1,5
Sähkö ja moottoribensiini0,5
Sähkö ja diesel4,9
Metaanipolttoaine3,1

 

Ajoneuvoverotus CO2-päästöjen mittaustavan muutos (WLTP)

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttui vähitellen vuosien 2017-2021 aikana. Mittaustavan muutoksen välillistä vaikutusta ajoneuvoverotukseen neutralisoitiin ajoneuvoverolain muutoksella (571/2018).

Niihin uusiin ajoneuvoihin, joiden CO2-päästöarvo on mitattu WLTP-mittaustavalla, sovelletaan ajoneuvoverolain verotaulukkoa 1A. (Ulkoinen linkki) Näet verolipustasi kumpi päästöarvo (WLTP tai NEDC) ajoneuvollesi on ilmoitettu.

WLTP-mittaustavasta

 

 

Paketti-, kaksikäyttö- ja matkailuautot

Paketti- matkailu- tai kaksikäyttöauton ajoneuvovero koostuu perusverosta sekä mahdollisesta käyttövoimaverosta.

Perusveroa maksetaan kaikista paketti-, matkailu- ja kaksikäyttöautoista ja se määräytyy ensisijaisesti valmistajan ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen (CO2) mukaisesti. Jos päästötietoa ei löydy rekisteristä, määräytyy perusvero auton kokonaismassan perusteella.

Perusveron korotus 1.10.2023 jälkeisiltä veropäiviltä koskee myös sähkö- ja  vetykäyttöisiä paketti- matkailu- ja kaksikäyttöautoja (katso korotuksesta tarkemmin tämän sivun henkilöauto- osiosta).

Matkailuautojen osalta ei ole säädetty tarkkaa vuosirajaa massa- ja päästöperusteisen verotuksen välille.

Käyttövoimaveroa maksetaan perusveron lisäksi sellaisista paketti- matkailu ja kaksikäyttöautoista, joissa käytetään muuta polttoainetta kuin bensiiniä.

Paketti- ja matkailuautojen käyttövoimavero on 0,9 senttiä päivässä jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta.

Kaksikäyttöautojen osalta käyttövoimaveron määrä on sama kuin henkilöautoilla, eli 5,5 snt/pv jokaista kokonaismassan alkavaa 100 kilogrammaa kohden.

Auton käyttöönottovuosi vaikuttaa perusveron määräytymiseen seuraavan jaottelun mukaisesti:

Paketti- ja kaksikäyttöautojen verotuksen perusteet

Kaksikäyttöauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2006 tai sen jälkeen, käytetään veroperusteena ajoneuvon CO2-päästötietoa.

Kaksikäyttöauto, joka on otettu käyttöön ennen 1.1.2006, käytetään veroperusteena ajoneuvon kokonaismassaa.

Pakettiauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2008 tai sen jälkeen, käytetään veroperusteena ajoneuvon CO2-päästötietoa.

Pakettiauto, joka on otettu käyttöön ennen 1.1.2008, käytetään veroperusteena ajoneuvon kokonaismassaa.

Kuorma-auto

Kuorma-autojen vuotuinen ajoneuvovero koostuu käyttövoimaverosta sekä siihen mahdollisesti lisättävästä vetolaitelisästä. 

Käyttövoimaveron määrään vaikuttaa auton akselimäärä, kokonaismassa sekä mahdollinen käyttö perävaunun vetämisessä.

Kuorma-autosta ei maksuunpanna ajoneuvoveron perusveroa. Esim. jos kuorma-auton käyttövoima on moottoribensiini, ei ajoneuvosta maksuunpanna ajoneuvoveroa.

Kuorma-auton käyttövoimaveron muodostuminen. Kuvan sisältö kerrotaan kuvan alla.

Kuorma-auton käyttövoimavero määräytyy kokonaismassan jokaiselta alkavalta 100 kilolta sentti/päivä:

Kuorma-autosta, jossa ei käytetä perävaunua, jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 0,6 senttiä 12 000 kilogramman kokonaismassaan saakka ja jokaiselta tämän massan ylittävältä kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 1,3 senttiä, jos ajoneuvossa on kaksi akselia; vero on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 0,8 senttiä, jos ajoneuvossa on kolme akselia, 0,7 senttiä, jos ajoneuvossa on neljä akselia, ja 0,6 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai useampia.

Kuorma-autosta, joka on varustettu ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, 2,2 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta, jos ajoneuvossa on kaksi akselia, 1,3 senttiä, jos akseleita on kolme, 1,2 senttiä, jos akseleita on neljä, ja 1,0 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai useampia.

Kuorma-autosta joka on varustettu ja jota käytetään varsinaisen tai keskiakseliperävaunun vetoon, 2,1 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta, jos ajoneuvossa on kaksi akselia, 1,4 senttiä, jos akseleita on kolme, 1,3 senttiä, jos akseleita on neljä, ja 1,2 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai useampia.

Lisätietoja vetolaitteen käytöstä tai käyttämättömyydestä. (Ulkoinen linkki)