Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Mitä on vastuullinen tiekuljetustoiminta?

Jotta kuljetusten vastuullisuudesta voidaan keskustella kuljetuspalveluiden ostajien ja kuljetusyritysten kesken, tarvitaan yhteinen määritelmä sille, mitä on vastuullisuus tiekuljetustoiminnassa. Tiekuljetusyritysten vastuullisuusmalli on Traficomin yhdessä kuljetusalan ja sen sidosryhmien kanssa kehittämä määritelmä vastuulliselle kuljetusyritystoiminnalle. Vastuullisuusmalli perustuu vapaaehtoisuuteen ja soveltuu sekä tavara- että henkilöliikenteen kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille.

Vastuullisuus näkyy käytännössä yrityksen tehokkaampana, taloudellisesti kannattavampana, turvallisempana ja ympäristöystävällisempänä toimintana. Yritys tunnistaa toimintaympäristönsä muutoksia ja pysyy markkinoiden muutoksessa mukana. Vastuullisuus on yritykselle myös imagotekijä, joka viestii yrityksen arvoista ja vaikuttaa maineeseen. Vastuullisuuteen panostaminen hyödyttää sekä kuljetuspalvelujen tuottajaa että ostajaa.

Kuljetusyrityksen vastuullisen toiminnan perustana on järjestelmällinen johtaminen

Järjestelmällisesti johdettu toiminta on taloudellista, tehokasta, täsmällistä ja ennakoivaa. Kun asioihin on varauduttu etukäteen, vahinkojen määrät todennäköisesti vähenevät ja poikkeamatilanteissa tiedetään miten toimia.

Yritykset voivat varmistaa toimintansa tehokkuutta ja kehittää toimintaansa johtamisjärjestelmien avulla. Johtamisjärjestelmien taustalla on jatkuvan kehittymisen malli: suunnittele, toteuta, arvioi, tee korjaustoimenpiteet (engl. pdca).

Laadun, turvallisuuden ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmät sisältävät periaatteiltaan samanlaisia toimintoja, jotka luovat myös perustan vastuulliselle toiminnalle. Vastuullisuusmalli sisältää tunnettujen johtamisjärjestelmästandardien yhteiset peruselementit ja on siten johtamisjärjestelmä tiiviissä ja käytännönläheisessä muodossa, mikä soveltuu kaiken kokoisille toimijoille.

Vastuullisuusmalli määrittelee vastuullisen toiminnan osa-alueet, joihin yrityksen vähintään tulee kiinnittää huomiota toiminnassaan. Se, miten yritys kutakin osa-aluetta käytännössä toiminnassaan toteuttaa, jää yrityksen itsensä valittavaksi sen mukaan, millainen toimintapa organisaatioon parhaiten sopii.

Toimintajärjestelmien avulla yritykset voivat varmistaa myös toimitusketjun laadukasta ja vastuullista toimintaa. Vastuullisuusmallissa on vaihtoehtoisia tapoja alihankintaverkoston huomioimiseksi.

Vastuullinen kuljetustoiminta huomioi yritysvastuun osa-alueet

Yritysvastuulla tarkoitetaan yrityksen vastuuta sen toiminnan sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisuus tarkoittaa, että näitä vaikutuksia huomioidaan yrityksen toiminnassa lainsäädännön minimivaatimukset ylittävällä tasolla.

People Planet Profit -ajattelua käytetään yrityksen taloudellista tulosta laajempaan suorituskyvyn arviointiin, jolloin huomioidaan sekä yrityksen taloudelliset, ekologiset että sosiaaliset vaikutukset (Trible Bottom Line).