QR-koodin avulla saadaan tietojen tarkistus aivan uudelle tasolle

Ajokortin tietojen aitous voidaan tarkistaa nopeasti ja erittäin luotettavasti QR-kooditoiminnallisuuden avulla. Sovelluksella voidaan sekä luoda että lukea QR-koodeja

Tarkastaja saa QR-koodin avulla halutut tiedot suoraan viranomaisrekisteristä. QR-koodin etuna verrattuna moniin muihin tarkistusmenetelmiin on myös se, että sen avulla voidaan minimoida esitettävät tiedot käyttötarkoituksen  mukaan. Sovelluksessa on myös muita turvallisuutta lisääviä elementtejä erilaisiin arjen tilanteisiin. Näitä ovat mm. mobiiliajokortille toteutetut visuaaliset efektit.