Rekisteröintivelvolliset ajoneuvot

Liikenteessä käytettävä moottorikäyttöinen ajoneuvo tai siihen kytkettävä perävaunu on pääsääntöisesti rekisteröitävä. Rekisteröidylle ajoneuvolle tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava (Ulkoinen linkki) määräajassa rekisteriin.

Rekisteröintivelvollisuus koskee ajoneuvon omistajaa ja haltijaa. Rekisteri-ilmoituksen laiminlyöjä syyllistyy ajoneuvorikkomukseen. Laiminlyönnin johdosta poliisi voi poistaa ajoneuvon rekisterikilvet sekä antaa sakkorangaistuksen.

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuuteen

Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

 • ajoneuvoa, jota käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä (tarkoittaa myös maasto- ja jalankulkuliikennettä) eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella
 • muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa
 • raskasta moottorikelkkaa, jota käytetään jossain muualla kuin moottorikelkkailureitillä
 • sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen (esim. puimuri) tai tienpitoon rakennettua (esim. tiekarhu) tai varustettua moottorityökonetta, eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta
 • perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon
 • muihin ajoneuvoihin kuin autoon kytkettävää hinattavaa laitetta
 • rekeä.

Vaikka ajoneuvoa ei tarvitsisi rekisteröidä, täytyy sille joissain tilanteissa ottaa liikennevakuutus. Lisätietoja vakuuttamisvelvollisuudesta saa omasta vakuutusyhtiöstä tai Liikennevakuutuskeskuksesta (Ulkoinen linkki).

Mönkijöiden rekisteröintivelvollisuudesta

Ajoneuvolainsäädäntö ei tunne mönkijä-nimistä ajoneuvolajia. Jos kansanomaiselta nimeltään ”mönkijä” on EY-tyyppihyväksytty johonkin seuraavista ajoneuvoluokista, koskee ajoneuvoa sitä yleisessä tieliikenteessä käytettäessä rekisteröintivelvollisuus:

 • kolmipyöräinen mopo (L2e-luokan ajoneuvo)
 • kolmipyörä (L5e)
 • kevyt nelipyörä (L6e)
 • nelipyörä (L7e).

Muunlaiset mönkijät ovat maastoajoneuvoja, eikä niitä siten voida rekisteröidä yleiseen tieliikenteeseen.