Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traktori maa- ja metsätalouskäytössä

Saat käyttää traktoria polttoainemaksua suorittamatta maa- ja metsätaloudessa. Tämä koskee kaikkia traktoreiksi luokiteltavia ajoneuvoja riippumatta niiden omistussuhteista.

  • Kyseessä voi olla niin maatilatalouden harjoittajan, yksityishenkilön kuin esimerkiksi koneurakoitsijan traktori, kunhan sitä vain käytetään maa- ja metsätaloudessa
  • Polttoainemaksuvelvollisuus ratkaistaan yksinomaan traktorin käyttötarkoituksen perusteella
  • Maatilatalouden harjoittaja on henkilö, jota verotetaan joko maatila- tai metsätalouden tulosta tuloverolain nojalla

Traktori maa- ja metsätalouden harjoittajan käytössä

Maatilatalouden harjoittajan tai -harjoittajien hallitsemaa traktoria saa polttoainemaksua suorittamatta käyttää myös kuljetuksiin, jotka liittyvät: 

  • Maatilatalouden harjoittajan oman tilan puutavaran hankintakauppaan tai maa- ja kiviaineksen myyntiin 
    • Sisältää maatilalle vuokratut tilat, pellot ja hiekkakuopat 
    • Huomioithan, että maa- ja kiviaineksen kuljetuksen ja myynnin tulee kuulua maatilatalouden harjoittajan oman tilan toimintaan, mikäli työtä harjoitetaan erillisen yrityksen toimesta, kuljetuksesta tulee maksaa viiden (5) euron päivämaksu
  • maatilatalouden harjoittajan omaan puutarhaviljelyyn tai turkistarhaukseen silloinkin, kun niitä harjoitetaan maa- ja metsätaloudesta erillisenä liikkeenä 
  • maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen
Päivitetty