Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla todistus Traficomin vastaanottamasta kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan riittävä asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja hänelle säädetyistä tehtävistä.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuudesta, asiantuntemuksesta, todistuksen saamisen edellytyksenä olevista kokeista ja todistuksesta sekä turvallisuusneuvonantajan muusta kelpoisuudesta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ajankohtaista

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimukset M333 ja M334 ja RID-erillissopimuksen 1/2021.

Sopimuksilla jatketaan voimassaolevia erillissopimuksia, jotka umpeutuvat 1.3.2021. ADR-erillissopimukset koskevat ADR-ajoluvan ja tiekuljetusten TNA-todistuksen voimassaolon jatkamista korona-aikana. Samoin RID-erillissopimus RID 1/2021 jatkaa rautatiekuljetusten TNA-todistuksen voimassaoloa.

ADR-ajoluvat, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 - 1.9.2021, pysyvät voimassa 30.9.2021 saakka.

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan todistukset, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 – 1.9.2021, pysyvät voimassa 30.9.2021 saakka.

Tällaisen ADR-ajoluvan tai TNA-todistuksen voimassaoloaikaa on pidennettävä viidellä vuodella alkuperäisestä voimassaolon päättymispäivästä, jos luvan tai todistuksen haltija on läpäissyt kokeen ennen 1.10.2021.

Ks. tiekuljetuksia koskevan ADR-erillissopimuksen sisältö tarkemmin täältä: ADR M333 ja M334 https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus (Ulkoinen linkki)

Ks. rautatiekuljetuksia koskevan RID-erillissopimuksen sisältö tarkemmin täältä: 1/2021 https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kansainvaliset-vak-rautatiesopimukset (Ulkoinen linkki)

- Kaikki ADR-sopimuksessa tarkoitetut erillissopimukset löytyvät täältä: UNECE  (Ulkoinen linkki)(Multilateral Agreements).

- Kaikki RID-erillissopimukset ja sopimusten allekirjoittaneet maat löytyvät täältä: OTIF (Ulkoinen linkki) (Temporary derogations).