VAK Turvallisuusneuvonantaja

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla todistus Traficomin vastaanottamasta kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan riittävä asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja hänelle säädetyistä tehtävistä.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuudesta, asiantuntemuksesta, todistuksen saamisen edellytyksenä olevista kokeista ja todistuksesta sekä turvallisuusneuvonantajan muusta kelpoisuudesta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tutkintotilaisuudet

15.11.2019 SKAL, Nuijamiestentie 7, Helsinki TÄYNNÄ!!

29.11.2019  Traficom Auditorio, Kumpulantie 9, Helsinki TÄYNNÄ!!

12.12.2019  AEL, Kaarnatie 4, 00410 Helsinki

22.1.2020  Pirkanmaan Liikenneopisto Oy, Tampereentie 2, Lempäälä 

31.1.2020 Traficom Auditorio, Kumpulantie 9, Helsinki

11.3.2020 Pirkanmaan Liikenneopisto Oy, Tampereentie 2, Lempäälä 

27.3.2020 OSAO Auditorio, Kotkantie 2, Oulu

3.4.2020 Traficom Auditorio,Kumpulantie 9, Helsinki

5.6.2020 Traficom Auditorio, Kumpulantie 9, Helsinki

 

 

 

Tilaisuuden ohjelma (15.11.2019, 29.11.2019,12.12.2019, 22.1.2020, 31.1.2020, 11.3.2020, 3.4.2020 ja 5.6.2020)

8.15                    Henkilöllisyyden tarkastus ja ohjeet tutkintoon

8.30                    Monivalintatehtävät                                         

9.15                    Tauko

9.30                    Avoimet kysymykset                                        

10.45                  Lounastauko

11.30                  Case-tehtävä                                                  

13.00                  Tilaisuus päättyy / tauko

 

13.15                  Avoimet kysymykset 2. kuljetusmuoto             

                           Tauko

                           Case-tehtävä 2. kuljetusmuoto                         

16:15                  Tilaisuus päättyy