VAK Turvallisuusneuvonantaja

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla todistus Traficomin vastaanottamasta kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan riittävä asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja hänelle säädetyistä tehtävistä.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuudesta, asiantuntemuksesta, todistuksen saamisen edellytyksenä olevista kokeista ja todistuksesta sekä turvallisuusneuvonantajan muusta kelpoisuudesta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tutkintotilaisuudet

31.1.2020    Traficom Auditorio, Kumpulantie 9, Helsinki

6.2.2020      Pohjaset Oy, Valiontie 8, Keminmaa 

5.3.2020      Traficom Auditorio,Kumpulantie 9, Helsinki

11.3.2020    Pirkanmaan Liikenneopisto Oy, Tampereentie 2, Lempäälä 

12.3.2020    SEDU Ilmajoki/Rengonharju, Lentokentäntie 7, Pojanluoma

27.3.2020    OSAO Auditorio, Kotkantie 2, Oulu

30.3.2020    Volvo Truck Center, Avantintie 20, Lieto

3.4.2020     Traficom Auditorio,Kumpulantie 9, Helsinki

5.6.2020     Traficom Auditorio, Kumpulantie 9, Helsinki

 

 

 

Tilaisuuden ohjelma (31.1.2020, 6.2.2020, 5.3.2020, 11.3.2020, 12.3.2020, 27.3.2020, 3.4.2020 ja 5.6.2020)

8.15                    Henkilöllisyyden tarkastus ja ohjeet tutkintoon

8.30                    Monivalintatehtävät                                         

9.15                    Tauko

9.30                    Avoimet kysymykset                                        

10.45                  Lounastauko

11.30                  Case-tehtävä                                                  

13.00                  Tilaisuus päättyy / tauko

 

13.15                  Avoimet kysymykset 2. kuljetusmuoto             

                           Tauko

                           Case-tehtävä 2. kuljetusmuoto                         

16:15                  Tilaisuus päättyy