Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yksittäishyväksyntä

Yksittäishyväksyntä suoritetaan uusille M-, N- ja O-luokkien ajoneuvoille (Ulkoinen linkki), joita ei ole sellaisenaan valmiina tai valmistuneena hyväksytty puitedirektiivin mukaisesti. ETA-alueen ulkopuolelta maahantuotavista ajoneuvoista uutena pidetään myös sellaista ajoneuvoa, jonka käyttöönotosta on kulunut enintään 6 kuukautta. Jos ajoneuvo on ollut jo rekisteröitynä ETA-alueella (Ulkoinen linkki), sille suoritetaan aina käyttöönottoajankohdasta riippumatta rekisteröintikatsastus (Ulkoinen linkki).

Jos ajoneuvoa muutetaan tyyppihyväksynnän jälkeen, mutta ennen ensirekisteröintiä, se on esitettävä yksittäishyväksyntään.

Yksittäishyväksyntä on voimassa enintään 3 kuukautta. Voimassaolo voi olla lyhyempikin, jos ajoneuvon vaatimustenmukaisuus menee vanhaksi 3 kuukauden sisällä. Voimassaoloa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa.

Traficom vastaa ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä Suomessa. Traficom järjestää yksittäishyväksyntöjen myöntämisen hankkimalla toimintaan tarvittavat palvelut niiden tuottajilta. Se on tehnyt sopimuksen yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n ja Yksityiset K-asemat Oy:n kanssa.

Yksittäishyväksynnästä peritään Liikenne- ja viestintäviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteessä 1 säädetty maksu. Maksu on ajoneuvoluokasta riippuen 180-300 euroa.