Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö Euroopan sähköisen viestinnän komitean (ECC) CEPT-raporttiluonnoksesta ja ECC:n muutetusta päätösluonnoksesta

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja CEPTin raporttiluonnoksesta, joka koskee laivoissa käytettäviä matkaviestinverkkoja 5G-teknologialla. Lisäksi lausuntoa pyydetään päätösluonnoksesta, jonka muutokset koskevat taajuusalueen 2300-2400 MHz paikallisten matkaviestinverkkojen käyttöä 5G-teknologialla.

Raporttiluonnos aluksissa käytettävien 5G-matkaviestinverkkojen yhteensopivuudesta mantereella olevien verkkojen kanssa

Raporttiluonnos on vastaus EU:n komission toimeksiantoon selvittää aluksissa käytettävien matkaviestinverkkojen 5G-teknologian ja perinteisten antennien (non-AAS) käytön yhteensopivuutta mantereella olevien verkkojen kanssa taajuusalueilla 1800 MHz ja 2600 MHz.

ECC:n päätös (08)08 sallii jo matkaviestinverkkojen käytön aluksissa seuraaville verkoille: GSM 900 ja 1800 MHz, UMTS 2 GHz, LTE 1,8 ja 2,6 GHz sekä 5G:n osalta perinteisten antennien (non-AAS) 1,8 ja 2,6 GHz. 5G-teknologia otettiin mukaan päätökseen, kun päätöstä uudistettiin maaliskuussa 2022. EU:lla on vastaava tätä aihetta koskeva päätös (EU/2010/166), jota päivitettiin viimeksi vuonna 2017 (komission implementointipäätös EU/2017/11).

Raporttiluonnos CEPT Report 83 perustuu ECC:n raporttiin 336 "Compatibility study between wideband Mobile Communication services operating 5G NR non-AAS system in 1800 MHz and 2.6 GHz bands on board Vessels (MCV) and land-based MFCN networks". Johtopäätös on, että laivojen 5G-verkoille voidaan asettaa samat tekniset raja-arvot kuin laivojen 4G-verkoille, jotta mantereella oleviin verkkoihin ei aiheudu liikaa häiriöitä (häiriökriteerinä kapasiteetin lasku enintään 1 %).

Draft CEPT Report 83: Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate ”Compatibility between MCV services using non-AAS 5G NR technology and terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the paired 1800 MHz and the paired 2600 MHz frequency bands”.

Päätöksen muutosehdotus koskien paikallisten matkaviestinverkkojen 5G-käyttöä taajuusalueella 2300-2400 MHz

Päätös (14)02 koskee taajuusalueen 2300-2400 MHz matkaviestinverkkoja (MFCN, Mobile/Fixed Communication Network). Se poikkeaa muista matkaviestinverkkojen taajuusalueista siinä mielessä, että käyttö voi tapahtua LSA (Licensed Shared Access) -periaatteella, jossa (paikallisille) matkaviestinverkoille voidaan antaa radiolupia mahdollistaen kuitenkin samalla taajuusalueen aiempi tai muu käyttö.

Suomessa taajuusalue 2300-2320 MHz on osoitettu paikallisille matkaviestinteknologiaan perustuville radioverkoille. Verkot ovat luvanvaraisia, mutta käytettävät päätelaitteet luvasta vapaita. Taajuusalue 2300-2400 MHz on osoitettu myös radioamatööriliikenteelle ja langattomille kameroille.

Päätöksen mukaan taajuuskaista 2300-2400 MHz tulee kokonaan tai osittain osoittaa matkaviestinverkkojen käyttöön. Päätöksessä on annettu taajuusalueen kanavointijärjestely sekä tukiasemien lähetys- ja harhalähetetasoja koskevat vaatimukset.

Päätöstä on nyt muokattu ottamalla huomioon tekniikan kehitys, tässä tapatuksessa 5G-teknologia ja siihen liittyvien aktiivisten antennijärjestelmien (AAS, Active Antenna System) käyttö. Tukiasemille on nyt määritelty tehorajat perinteisten (non-AAS) ja aktiivisten (AAS) antennien osalta.

Draft revision of ECC Decision (14)02: Harmonised technical and regulatory conditions for the use of the band 2300-2400 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN).

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Petteri Jokela, p. 0295 390 472, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation (Ulkoinen linkki)' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECOn sivuilta.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista luonnoksista 22.12.2022 mennessä.