Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajo- ja teoriakoetilastot

Ajo- ja teoriakoetilastot perustuvat Traficomin liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot suoritetuista ajo- ja teoriakokeista. Tiedot poimitaan rekisteristä kuukausittain. Ajokortin saamiseksi on suoritettava kuljettajantutkinto, jonka tavoitteena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on perusvalmiudet toimia ajoneuvon turvallisena ja vastuullisena kuljettajana liikenteessä.

Ajokokeet

Kuljettajantutkinnon ajokokeen tavoitteena on varmistua siitä, että ajokorttia suorittava osaa toimia vastuullisena kuljettajana, ottaen huomioon turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden. Ajokorttia suorittavan on kyettävä tunnistamaan vaaratekijöitä, arvioimaan riskejä sekä omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle.

Lisätietoja ajokokeen suorittamisesta: https://ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/kuljettajantutkinto/nain-valmistaudut-ajokokeeseen (Ulkoinen linkki)

Teoriakokeet

Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana. Koe suoritetaan tablet-tietokoneella kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä. Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden. Teoriakokeeseen voi osallistua kuukautta ennen säädetyn ikävaatimuksen täyttymistä, mikäli kuljettajantutkinnon suorittamiseksi vaaditaan myös ajokoe tai teoriakoetta ei suoriteta ikäpoikkeusluvalla.

Lisätietoja teoriakokeen suorittamisesta: https://ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/kuljettajantutkinto/nain-valmistaudut-teoriakokeeseen (Ulkoinen linkki)

Tilastotietokannassa voit tehdä kohdennettuja hakuja ajo- ja teoriakokeista vuodesta 2015 alkaen. Hakuja voi tehdä ajokorttiluokan, Ajovarman toimipisteen, autokoulun, ikäluokan, maakunnan, opetustavan sekä sukupuolen mukaan.

Tilastotietokanta(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen

Taulukoita

Ajo- ja teoriakokeet tilastoidaan kuljettajatutkinnon vastaanottopaikoittain ja autokoulu- ja toimijakohtaisesti. Tiedot tilastossa kertovat, minkä autokoulun tai muun toimijan opetukseen kokeen suorittaneet ovat osallistuneet. Mikäli toimija on käyttänyt useampaa tutkinnon vastaanottopaikkaa, näkyvät toimijan ajo- ja teoriakokeet useamman vastaanottopaikan kohdalla. Autokoulukohtaiset koemäärät eivät kerro autokoulun oppilasmäärää, koska autokouluilla on myös muita asiakkaita. Autokouluja ei siis pelkästään tilaston perusteella voi asettaa mihinkään järjestykseen, eivätkä hyväksymisprosentit ole keskenään vertailukelpoisia.

Ajokokeet

Suoritetut ajokokeet vuonna 2021 opetustavan, iän ja sukupuolen mukaan ajokorttiluokittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut ajokokeet vuonna 2021 maakunnan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Ajokokeen 1. yrityskerran hyväksymisprosentti vuonna 2021 ajokorttiluokan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut ajokokeet sekä B-luokan ajokokeet vuonna 2021 autokouluittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut ajokokeet sekä B-luokan ajokokeet vuonna 2021 ajovarman toimipisteen ja autokoulun mukaan (xlsx-tiedosto) (Ulkoinen linkki)

Teoriakokeet

Suoritetut teoriakokeet vuonna 2021 opetustavan, iän ja sukupuolen mukaan ajokorttiluokittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut teoriakokeet vuonna 2021 maakunnan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Teoriakokeen 1. yrityskerran hyväksymisprosentti vuonna 2021 ajokorttiluokan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut teoriakokeet sekä B-luokan teoriakokeet vuonna 2021 autokouluittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut teoriakokeet sekä B-luokan teoriakokeet vuonna 2021 ajovarman toimipisteen ja autokoulun mukaan (xlsx-tiedosto) (Ulkoinen linkki)

 

Toukokuusta 2020 lähtien alla olevia excel-tilastoja ei enää päivitetä. Vastaava tietosisältö löytyy Traficomin tilastotietokannasta (Ulkoinen linkki).

Ajokokeet huhtikuu 2020

Teoriakokeet huhtikuu 2020

Hyväksytyt ajokokeet luokissa A, B ja C vuosina 2000-2020

Tilaston kuvaus