Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailuonnettomuustilasto

Traficomin ilmailuonnettomuustilasto käsittää yleis- ja harrasteilmailun onnettomuudet, kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja onnettomuuksissa kuolleet. Tilastot julkaistaan sekä absoluuttisina että lentotunteihin suhteutettuina lukuina.

Lentämisen turvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrän jatkuva väheneminen – huolimatta liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista. Harrasteilmailussa tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen. Lentoturvallisuusjärjestelmät ja toimintakulttuuri ovat Suomessa hyviä, ja Suomessa tapahtuu onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita erittäin harvoin.

Huomautus. Absoluuttisten onnettomuusmäärien tilastoa on korjattu 8.5.2020: vuoden 2018 yksityisyleisilmailun onnettomuusmäärästä puuttui helikopterionnettomuudet ja korjauksen jälkeen määrä nousi kahdesta kolmeen.

Huomautus. Lentotunteihin suhteutettujen onnettomuusmäärien tilastoa on korjattu 8.5.2020: osasta aikasarjaan lasketuista luvuista puuttui helikopterien onnettomuudet, osasta helikopterien tunnit. Korjauksessa aikasarja on vuotta 2011 lukuun ottamatta laskettu uudelleen.

Tilaston kuvaus