Kauppalaivaston kuukausitilastot

Kauppalaivastotilastot sisältävät tietoja Suomen alusrekisteriin merkityistä aluksista sekä kauppa-alusluetteloon merkityistä meriliikenteeseen käytettävistä aluksista. Kauppalaivaston kuukausitilastoissa seurataan kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon tilannetta ja muutoksia kuukausittain sekä kumulatiivisesti vuoden alusta.

Kauppalaivaston kuukausitilastoa ei ole teknisistä ongelmista johtuen julkaistu maaliskuun 2019 jälkeen. Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä ja myöhässä olevat tilastot julkaistaan takautuvasti, julkaisu arviolta syyskuussa.

Taulukoita

Tilaston kuvaus

Muualla aiheesta

Suomalaisten alusten turvallisuus (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja: tilastot(a)traficom.fi