Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, joille on saataville kiinteitä laajakaistaliittymiä. Tiedot kerätään teleyrityksiltä kerran vuodessa.

Viestintätilastot siirtyvät uuteen osoitteeseen

Löydät viestintäpalveluja ja -verkkoja koskevat tilastotiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta: https://tieto.traficom.fi/fi/viestinnasta (Ulkoinen linkki)

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuutta koskevat tiedot kerätään lähtökohtaisesti rakennuskohtaisesti, joten päällekkäiset verkot voidaan huomioida laskennassa. Tilastossa esitetyn kotitaloussaatavuuden voidaan katsoa edustavan melko hyvin myös yrityssaatavuutta, joskin se saattaa olla todellisuudessa joiltain osin suurempi.

Saatavuuteen lasketaan kotitaloudet:

joissa yhteys on käytössä tai kytkettävissä käyttöön ilman lisärakentamista.

TAI

jossa verkko on rakennettu asiakkaan sijaintipaikan läheisyyteen asti (esim. tontin reunalle) tai asiakkaan olisi mahdollisuus saada liittymä käyttöönsä tätä vastaavassa ajassa ja vastaavalla hinnalla.

Kukin saatavilla oleva liittymä sijoitetaan yhteen nopeusluokkaan loppukäyttäjille markkinoinnissa ilmoitettavan tiedonsiirtonopeuden maksiminopeuden (vaihteluvälin ylärajan) mukaisesti.

Taulukoita

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus maakunnittain ja kunnittain

Tilaston kuvaus

Viestintäpalveluja koskevien tilastojen määritelmät

Muualla aiheesta

MONITORi (Ulkoinen linkki)

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus (Ulkoinen linkki)

Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja: tilastot(a)traficom.fi