Liikennelupatilastot

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. Liikennelupia ovat tavaraliikenne-, henkilöliikenne- ja taksiliikenneluvat. Liikenneluvan hakemisen ohella taksi- ja tavaraliikenteen harjoittajaksi on tietyin edellytyksin mahdollista myös ilmoittautua.

Traficomin liikennelupatilastot sisältävät kuukausittain julkaistavat tiedot uusista lupahakemuksista ja myönnetyistä liikenneluvista, taksi- ja tavaraliikenteen ilmoittautumisista sekä peruutetuista luvista ja hylätyistä lupahakemuksista. Lisäksi julkaistaan tietoja haetuista ja myönnetyistä taksinkuljettajan ajoluvista. 
Liikennelupien neljännesvuositilastot sisältävät tietoja voimassa olevista liikenneluvista ja liikenneluvanhaltijoista.

Huomautus: Myönnettyjen taksiliikennelupien tilastoja on 29.8.2019 korjattu takautuvasti vuoden 2019 tammi-heinäkuun osalta. Tilastosta on poistettu tapaukset, joissa useamman taksiluvan haltijoiden luvat on yhdistetty yhdeksi uudenmalliseksi luvaksi. Korjauksen myötä tilasto kuvaa aikaisempaa paremmin taksialalle tulevien uusien yritysten määrän kehittymistä.

Vanhemmat tilastot

Tilaston kuvaus