Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Matkaviestinverkon liittymät

Tilasto sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat puhe- ja tiedonsiirtoliittymät eli myös niin sanotut mobiililaakaistaliittymät. Mukana ei ole nimenomaisesti koneiden väliseen viestintään myytyjä liittymiä (M2M), joita hyödynnetään esimerkiksi etäluettavissa sähkömittareissa. Tiedot kerätään teleyrityksiltä kahdesti vuodessa.

Matkaviestinverkon liittymät on jaettu tilastossa kotitalous- ja yritysasiakkaiden liittymiin. Kotitalousasiakkaiksi lasketaan kaikki liittymät, joiden maksaja on yksityishenkilö (henkilötunnus). Yritysasiakkaiksi lasketaan kaikki liittymät, joiden maksaja on yritys (y-tunnus).

Matkaviestinverkon liittymät voivat sisältää yhden tai useamman SIM-kortin. Useamman SIM-kortin liittymät tarkoittavat liittymiä, joiden SIM-korteilla on samanlaiset ominaisuudet ja ne jakavat keskenään mahdolliset käyttörajat sekä puhelinnumeron. SIM-kortteja, jotka ovat osana niin sanottua hybridiliittymää, ei huomioida matkaviestinverkon liittymämäärätilastossa.

Jotta tilastoissa voidaan tarkemmin huomioida esineiden internetin (IoT) kasvu, M2M-ratkaisuiden määritelmää laajennettiin 1H 2019 tiedonkeruun yhteydessä koskemaan kaikkia koneiden väliseen viestintään myytyjä SIM-kortteja. M2M SIM-kortteja ei lasketa liittymätilastoihin, joten muutoksella oli vähäisiä takautuvia vaikutuksia näihin lukumääriin.

 

Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät voidaan jakaa liittymäsopimuksen perusteella erilaisiin liittymiin. Tässä tilastossa liittymät on luokiteltu ensin laskutusperusteen avulla kuukausimaksullisiin ja käyttömäärän mukaan laskutettaviin liittymiin. Liittymät, joissa on kiinteä kuukausimaksu, on jaettu edelleen sen mukaan, onko niiden käytölle asetettu etukäteen määriteltyjä aikaan tai tiedonsiirtomäärään perustuvia rajoituksia.

Kuukausimaksullisten, käyttömäärältään rajoittamattomien liittymien voidaan tilastollisesti katsoa muistuttavan eniten kiinteän verkon laajakaistaliittymiä ja niihin voidaan tässä yhteydessä viitata myös niin sanottuina mobiililaajakaistaliittyminä. Tällaisia liittymiä voidaan älypuhelinten lisäksi esimerkiksi tietokoneissa ja 4G-modeemeissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että mobiililaajakaistaliittymien määritelmä saattaa poiketa eri tilastojen välillä.

Matkaviestinverkon liittymien markkinaosuuksien laskennassa on huomioitu kaikki kotitalouksien ja yritysten liittymät. Markkinaosuudet ilmoitetaan erikseen kolmelle valtakunnallisesti toimivalle teleyritykselle.

Lisätietoja: tilastot(a)traficom.fi