Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ulkomaan meriliikenteen tilastot

Tilaston päivitys on siirtynyt Tilastokeskukselle

Tätä tilastoa ei enää päivitetä. 1.1.2020 alkaen ullkomaan meriliikenteen tilastot tuottaa Tilastokeskus (Ulkoinen linkki).

Ulkomaan meriliikennetilastot sisältävät tiedot meritse tapahtuvasta tavara- ja matkustajaliikenteestä Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot Suomen satamissa ulkomaanliikenteessä käyneiden alusten määristä. Tilastoihin sisältyvät myös transitoliikenne ja Saimaan kanavan kansainvälinen liikenne.

Tilastotietokanta

Tilastotietokannassa voit tehdä kohdennettuja hakuja vuodesta 2000 lähtien merikuljetuksien ja alusliikenteen tilastoihin.

Taulukoita

Ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastot

Ulkomaan meriliikenteen vuositilastot

Tilaston kuvaus

Muualla aiheesta

 

 

Lisätietoja: tilastot@traficom.fi