Tiekuljetusyritysten vastuullisuusmalli

Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli tarjoaa tieliikenteen kuljetusyrityksille konkreettisia keinoja toiminnan kehittämiseen. Vastuullisuus näkyy käytännössä yritystoiminnassa tehokkaampana, taloudellisesti kannattavampana, turvallisempana ja ympäristöystävällisempänä toimintana. Vastuullisuuteen panostaminen hyödyttää siten sekä kuljetuspalvelujen myyjää että ostajaa.

Vastuullisuusmalli on tieliikenteen kuljetusyrityksille kehitetty johtamis- ja menettelytapamalli. Se sisältää turvallisuus-, ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmien yhteiset peruselementit, jotka on tuotu kuljetusyrityksen arkeen soveltuvaan muotoon. Vastuullisuusmallin sisältämät peruselementit määrittävät ne vastuullisen toiminnan osa-alueet, joihin yrityksen vähintään tulee kiinnittää huomiota toiminnassaan. Se, miten yritys kutakin osa-aluetta käytännössä toiminnassaan toteuttaa, jää yrityksen itsensä valittavaksi sen mukaan, millainen toimintapa organisaatioon parhaiten sopii.

Tutustu tarkemmin vastuullisuusmallin sisältöön.

Järjestelmällisesti johdettu toiminta on taloudellista, tehokasta ja täsmällistä sekä auttaa pysymään markkinoiden muutoksessa mukana. Kun asioihin on varauduttu etukäteen, vahinkojen määrät todennäköisesti vähenevät ja poikkeamatilanteissa tiedetään miten toimia. Vastuullinen toiminta on yritykselle myös imagotekijä, joka viestii yrityksen arvoista ja vaikuttaa maineeseen.

Kun kuljetusyritys täyttää vastuullisuusmallin vähimmäisedellytykset, se voi hakea Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistusta osoituksena toimintansa vastuullisuudesta.

Yritykset, joilla on voimassa oleva Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus (Ulkoinen linkki)  ovat nähtävillä Traficomin ylläpitämästä luettelosta.

 

Näin hyödynnät vastuullisuusmallia

1: Tarkista, täyttääkö yrityksesi kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen edellytykset

Vastuullisuusmallissa on määritelty vastuullisen kuljetustoiminnan osa-alueet ja vähimmäisedellytykset . Tarkistamalla, täyttyvätkö nämä edellytykset, voit arvioida yrityksesi toiminnan vahvuuksia ja kehitysmahdollisuuksia. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, voit hakea Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistusta. Vastuullisuusmallissa on vaihtoehtoisia tapoja huomioida yrityksen käyttämä alihankintaketju .

 

2: Hae kuljetusyrityksen vastuullisuustodistusta

Kun vastuullisuusmallin vähimmäisedellytykset täyttyvät, hae täältä kuljetusyrityksen vastuullisuustodistusta . Edellytysten täyttyminen tarkastetaan Traficomissa ja hakemukseen pyydetään tarvittaessa lisätietoja. Kun saat vastuullisuustodistuksen, saat käyttöösi myös vastuullinen kuljetusyritys -tunnuksen. Traficom valvoo vastuullisuustodistuksen edellytysten toteutumista sen voimassa olon aikana.

3: Kehitä yrityksesi toimintaa ja hyödynnä vastuullisuustodistusta

Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen (Ulkoinen linkki)avulla voit osoittaa vastuullisuuden asiakkaillesi. Vastuullisuusmallissa keskeistä on toiminnan jatkuva parantaminen järjestelmällisen johtamisen keinoin. Vastuullisuusmallia hyödyntämällä voit tunnistaa yrityksen toiminnassa kehitystarpeita ja löytää niille tarvittavia toimenpiteitä.