Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuljetusten tilaaja – näin hyödynnät vastuullisuusmallia

Kuljetukset ovat osa vastuullista toimitusketjua. Kuljetuspalveluiden vastuullisuuden arviointi ja huomiointi ovat myös osa kuljetuksia käyttävän yrityksen riskienhallintaa. Käyttämällä vastuullista kuljetuspalveluntuottajaa tilaaja muun muassa pienentää tavaran toimitukseen liittyvien häiriöiden riskiä.

Traficom selvitti kesällä 2019 kyselyn avulla, miten vastuullisuusnäkökulmia huomioidaan kuljetuspalvelujen hankinnoissa. Kyselyyn vastanneista kuljetusten tilaajista yli 60 % piti kuljetuspalvelujen vastuullisuuden arviointia haasteellisena. Vastuullisuusmallin yksi tarkoitus on helpottaa vastuullisten kuljetuspalvelujen tunnistamista ja arviointia. 

Näin hyödynnät vastuullisuusmallia

1: Arvioi kuljetuspalveluiden vastuullisuutta

Vastuullinen yritys huomioi vastuullisuusnäkökulmat myös käyttämissään kuljetuksissa. Vastuullisuusmallin osa-alueita ja vähimmäisedellytyksiä voi käyttää tarkistuslistana kuljetusten vastuullisuutta arvioitaessa.

2: Keskustele vastuullisuudesta ja kehitä yhteistyötä

Vastuullinen kuljetustoiminta on sekä kuljetusten tilaajan että kuljetuspalveluntuottajan etu. Vastuullinen toiminta on tehokasta, turvallista ja ympäristöystävällistä. Kuljetusten vastuullisuuden huomioiminen on siten myös kuljetusten tilaajan riskienhallintaa ja parantaa toimintavarmuutta. Tilaajan ja kuljetusyrityksen yhteistyötä tiivistämällä voidaan saavuttaa etua molemmille.

Vastuullisuusmalli toimii yhteisenä määritelmänä ja raamina, jota voidaan käyttää apuna kuljetusten vastuullisuudesta keskusteltaessa. 

3: Huomioi kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus

Kun kuljetusyrityksellä on vastuullisuustodistus  tiedät, että vastuullisuusmallin mukaiset vastuullisen kuljetustoiminnan edellytykset täyttyvät. Vastuullisuustodistuksen saaminen edellyttää, että kuljetusyritys osoittaa hakemuslomakkeella täyttävänsä vähimmäisedellytykset todistuksen saamiseksi. Traficom tarkistaa edellytysten täyttymisen hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Traficom myös valvoo edellytysten täyttymistä todistuksen voimassaolon aikana ja voit todistuksen voimassaolon voi tarkistaa Traficomin ylläpitämästä luettelosta (Ulkoinen linkki).