Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuluttajien puhelinasioinnista perittävä laskennallinen perushinta

Kuluttajilta puhelinasioinnista perittävä enimmäishinta on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Enimmäishintaa säännellään kuluttajansuojalaissa.

Säännöksen noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Traficomin tehtävänä on vuosittain laskea ja julkaista laskennallinen perushinta.

Kuluttajansuojalain (1211/2013) 2 luvun 14 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajan liittymäsopimuksen mukaisen hinnan ylittäviä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopimuksen mukaista hintaa vastaavan laskennallisen perushinnan. Laskennallinen perushinta on teleyritysten vähimmäishinnoitteluun ja markkinaosuuksiin perustuva hinta lisättynä 20 prosentilla. Säännös tuli voimaan 13.6.2014.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut ohjeistuksen säännöksen soveltamisesta (Ulkoinen linkki) 

Laskennallinen perushinta

Laskennallinen perushinta on 0,084 €/min.

Perushinnan laskeminen

Perushinnan laskemisesta säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksessa (109/2014). Asetuksen mukaan Traficomin on laskennallista perushintaa laskiessaan otettava huomioon ne matkaviestinverkon liittymämäärien perusteella markkinaosuudeltaan suurimmat teleyritykset, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on vähintään 95 %. Näiden yritysten osalta Traficomin on laskettava minuuttiperusteisesti veloitettavien matkapuhelumaksujen hinnastojen mukaisten vähimmäishintojen keskiarvo ottamalla huomioon kunkin yrityksen markkinaosuus.

Laskennallisen perushinta perustuu Telia Finland Oyj:n, Elisa Oyj:n ja DNA Oy:n maaliskuussa 2022 voimassa oleviin matkapuheluhinnastoihin. Yhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus matkaviestinverkon liittymämäärien mukaan laskettuna on 99 %.

Laskennan perusteena ovat seuraavat minuuttiperusteisesti veloitettavat matkapuhelinhinnastot:

DNA Oy: DNA Jämpti 0,070 €/min
Elisa Oyj: Saunalahti Tarkka 1M 0,069 €/min
Telia Finland Oyj: Rajaton Lite 0,5M 0,070 € / min

Laskennassa käytetyt markkinaosuudet perustuvat vuoden 2021 joulukuun lopun liittymämääriin. Markkinaosuuksia koskevat tiedot on julkaistu Traficomin verkkosivuilla.

Matkaviestinverkon liittymien markkinaosuudet  (Ulkoinen linkki)

Traficom laskee ja julkaisee laskennallisen perushinnan vuosittain. Seuraavan kerran perushinta julkaistaan maaliskuussa 2023. Laskennan perusteena käytetään vuoden 2022 lopun markkinaosuustietoja ja vuoden 2023 maaliskuussa voimassa olevia hinnastoja.