Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ääni- ja tekstitysvelvoite televisio-ohjelmissa

Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistoissa, ns. yleisen edun ohjelmistoissa sekä liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellään vahvistamissa useita eri yleisöryhmiä palvelevissa ohjelmistoissa on tarjottava riittävästi ohjelmia, joihin on saatavissa ääni- ja tekstityspalvelu. Tällä hetkellä velvollisuus koskee Yleisradion kanavien lisäksi MTV3:a ja Nelosta. Traficom valvoo, että televisioyhtiöt täyttävät velvollisuutensa.

Ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää tiettyyn osuuteen kunkin kanavan ohjelmista. Kiintiöt on säädetty sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa ja ne lasketaan osuuksina kanavan vuosittaisesta ohjelmatuntien määrästä. Säädetyistä ohjelmatuntien prosenttiosuuksista yksi kolmasosa voidaan toteuttaa televisiotoiminnan harjoittajan tilausohjelmapalvelussa.

Tekstityspalvelut televisio-ohjelmissa

Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitys on tärkeää, jotta kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Tekstityspalvelu pitää tarjota ohjelman alkuperäiskielellä eli suomenkielisissä ohjelmissa suomeksi ja ruotsinkielisissä ruotsiksi.

Tekstityspalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä sekä suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia.

Ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. Uusinta, johon tekstitys on liitetty, on lähetettävä yleisön kannalta tarkoituksenmukaisena lähetysaikana vuorokauden kuluessa suorasta lähetyksestä sekä esitettävä tekstityksen valmistuttua tilausohjelmapalvelussa mahdollisimman pian.

Äänipalvelut televisio-ohjelmissa

Äänipalvelussa ruudulla näkyvä teksti kuuluu synteettisenä puheena. Äänipalvelu helpottaa näkövammaisten ja lukemisesteisten television katsomista silloin, kun ohjelma on tekstitetty.

Äänipalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä sekä suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia.

Valvonta

Traficom valvoo, että televisioyhtiöt toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut lain ja asetusten mukaisesti.

Traficomin asiakaspalvelun yhteydenottolomake (Ulkoinen linkki)

Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden on oltava Ylen ohjelmistojen osalta 100 prosenttia ja muiden ohjelmistojen osalta 75 prosenttia ohjelmista.

Ääni- ja tekstityspalvelun toteutuminen (Ulkoinen linkki)