Tietoa CEF2 Digital -hauista

CEF Verkkojen Eurooppa (CEF = Connecting Europe Facility) -välineen digitaalisen osan kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään ja vauhditetaan Euroopan unionin digitaalista infrastruktuuria. CEF2 rahoituskauden 2021–2027 digitaalisten yhteyksien edistämisen budjetti on noin 2 miljardia euroa.

CEF2 Digital -ohjelmasta rahoitetaan muun muassa

  • 5G-verkkojen rakentamista suurimmille liikenneväylille ja paikallisiin älyverkkototeutuksiin
  • EU-tasoisten runkoverkkojen vahvistamista
  • synergia- ja tukitoimenpiteet.

Komissio valmistelee hakuohjelmat, julkaisee haut ja pitää haun avautuessa infotilaisuuden. Tietoa tulevista ja avoinna olevista hauista löytyy Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto HaDEA:n sivuilta (Ulkoinen linkki).

Yleensä tieto hausta ja sen sisällöstä julkaistaan vasta lähellä haun avautumista.

ASETUKSET JA TYÖOHJELMAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (2021/1153) Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Verkkojen Eurooppa -väline, digitaalisen sektorin työohjelma (2021-2025)

Digitaalisen sektorin työohjelma (2021-2025)