Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yhteiskäytön ja -rakentamisen pelisäännöt

Yhteisrakentamislain mukaan verkkotoimija on velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin toisen verkkotoimijan kirjallisesta pyynnöstä.

Laki velvoittaa verkkotoimijan suostumaan toisen verkkotoimijan fyysisen infrastruktuurin yhteisrakentamista ja verkkojen yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Pyyntö on esitettävä kirjallisena ja yksilöitynä.

Alaryhmän työ tuloksena syntyy asiantuntijaryhmän yhteinen näkemys passiivisen infran yhteiskäytön hinnoitteluperiaatteista sekä muista yhteiskäytön ehdoista sisältäen esim. seuraavat tekijät:

  • Mitä hinnoittelukomponentteja voidaan määritellä passiivisen infran yhteiskäytölle muutaman keskeisen yhteiskäyttötuotteen osalta?
  • Miten passiivisen infran rakentamiskustannukset jakautuisivat oikeudenmukaisesti vuosikustannuksiksi tai käyttöajalta perittäviksi kustannuksiksi infran omistajan ja vuokraajan välillä? Ja miten ylläpitokustannukset jaetaan? Miten toimitaan käytön päättyessä?
  • Miten passiivisen infran yhteisrakentamisessa kustannusten jakaminen toteutettaisiin?
  • Miten yhteiskäyttöisen infran korjaus- ja parannusinvestointien kustannukset voisi jakaa infran omistajan ja vuokraajan välillä?
Päivitetty