Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Skrota din gamla bil – köp en ny utsläppssnål bil, en elcykel eller en kollektivtrafikbiljett istället

Du är berättigad till en skrotningspremie när du skrotar en personbil som är minst 10 år gammal och köper en ny bil, en elassisterad cykel eller en kollektivtrafikbiljett istället.

  • Storleken på skrotningspremien är mellan 1 000–2 000 euro, beroende på bilens drivkraft.
  • För köp av en kollektivtrafikbiljett eller en elassisterad cykel beviljas högst 1 000 euro i skrotningspremie.

Man kan beviljas stödet en gång under stödperioden (1.12.2020–31.12.2021) och det beviljas enbart åt privatpersoner.

Aktuellt

Information till dem som ansökt om flera skrotningspremier  (17.3.2021)

Transport- och kommunikationsverket kommer att fatta första de första besluten om sammanslagning av ansökningar: skrotningspremie beviljas för anskaffning av en ny personbil per en bil som ska skrotas (25.1.2021)

LVM: Förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie preciseras (Extern länk) (14.1.2021)

Skrotningspremie stöder anskaffning av en ny personbil med låga utsläpp, elcykel eller kollektivtrafikbiljett

Stöd kan beviljas en gång under stödperioden (1.12.2020–31.12.2021) och beviljas endast privatpersoner.

Sammanlagt 8 miljoner euro har reserverats för skrotningspremien

Cirka 67 procent av budgetsumman för skrotningspremien har reserverats (9.4.2021). Uppskattningen omfattar de ansökningar som kommit in senast den 9 april 2021.